رایحه ظهور

Switch to desktop عضویت Login

مصداق شناسي نياز ضروري عصر ظهور + نقد سخنراني استاد سروستاني در رد مصداق شناسی + گلايه اي دوستانه از دست اندركاران سايت موعود

مصداق شناسي يكي از مهمترين ، چالشي ترين و در عين حال جذاب ترين مباحث نشانه هاي ظهور است ، ديدگاههاي مختلفي در قبال مصداق شناسي مطرح است عده اي آن را مردود و نادرست دانسته و عده ديگري آن را صحيح و منطبق بر دلايل عقلي و احاديث وارده مي دانند ، برخي براي آن ضررها و نتايج وحشتناكي متصور شده و عطاي آن را به لقايش بخشيده اند و عده ديگري با دقت و كنكاش آن را دنبال كرده و صدور هزاران حديث نشانه هاي عصر ظهور را بدون آن " ابتر" و پوچ و بي حاصل مي دانند اما حقيقت چيست؟!...

 

» ابتدای نظرات (709)

 

بسم الله الرحمن الرحیم

مصداق شناسي يكي از مهمترين ، چالشي ترين و در عين حال جذاب ترين مباحث نشانه هاي ظهور است ، ديدگاههاي مختلفي در قبال مصداق شناسي مطرح است عده اي آن را مردود و نادرست دانسته و عده ديگري آن را صحيح و منطبق بر دلايل عقلي و احاديث وارده مي دانند ، برخي براي آن ضررها و نتايج وحشتناكي متصور شده و عطاي آن را به لقايش بخشيده اند و عده ديگري با دقت و كنكاش آن را دنبال كرده و صدور هزاران حديث نشانه هاي عصر ظهور را بدون آن " ابتر" و پوچ و بي حاصل مي دانند اما حقيقت چيست؟!...

اما حقيقت چيست؟ آيا مصداق شناسي حرمت دارد؟ آيا مصداق شناسي بازي در زمين دشمن است؟ آيا مصداق شناسي نادرست است ؟ يا آنگونه كه ما اعتقاد داريم مصداق شناسي نه تنها درست ، كه واجب بوده و كاملاً منطبق بر احاديث شريف عصر ظهور است و نجات از فتنه هاي سخت آخرالزمان و انجام تكليف به بهترين وجهي ، بدون مصداق شناسي و اطلاع دقيق از تحولات ظهور امكان ندارد؟

ما در اين مقاله به اين پرسش ها جواب خواهيم داد و با دلائل عقلي و روائي ثابت خواهيم كرد كه مصداق شناسي نه تنها نادرست نيست بلكه عين فرموده و دستور احاديث شريف است و دهها حديث روايت شده از اهل بيت(ع) به وضوح امر به مصداق شناسي را نشان مي دهد.
ما در اين مقاله در ابتدا جستجويي در منابع حديثي در اين رابطه داشته و برخي درخواستهاي روايات از مسلمانان عصر ظهور را كه مستلزم مصداق شناسي است را استخراج خواهيم كرد ، در ادامه ميزان صحت و لزوم مصداق شناسي را با توجه به دلايل عقلي نشان خواهيم داد.


مصداق شناسي چيست؟

مصداق شناسي عبارت است از يافتن فرد يا جريان يا واقعه اي در زمان گذشته يا در حال حاضر ، كه احاديث عصر ظهور در مورد آن نشانه هايي را ذكر فرموده اند ، مصداق يابي تنها شامل افراد و شخصيتهاي عصر ظهور نمي گردد ، و وقايع و تحولاتي را كه در احاديث عصر ظهور ذكر گرديده است را نيز شامل مي شود مانند انقلاب مردم مشرق زمين و حركت پرچم هاي سياه ، دولت يهود در آخرالزمان ، تحولات جاري در عصر ظهور در مناطق مختلف خاورميانه ، دجال آخرالزمان و ...
البته بخش مهم مصداق شناسي ، همان مصداق شناسي شخصيتهاي عصر ظهور مي باشد كه بخش قابل توجهي از احاديث عصر ظهور را به خود اختصاص مي دهد.

با نگاهي گذرا به منابع روايي به احاديث متعددي برخورد مي كنيم كه بالغ بر دهها حديث مي باشد و به طور غير مستقيم مسلمانان عصر ظهور را به مصداق شناسي امر مي كند.

غيبت نعماني ص 162 ، بشاره الاسلام ص 140  ، بحار ج 52 ص 249 و 266

دقت در اين احاديث نشان مي دهد كه معصوم(ع) شناخت مصداق سفياني در زمان ظهور را امري بديهي و لازم مي داند زيرا تا شناختي نباشد انجام عملي در برابر خروج وي نادرست است و زماني ما مي توانيم امر اينگونه احاديث را اجرا نمايند كه مصداق سفياني را بشناسند تا به محض خروج ، عمل خواسته شده روايات را انجام دهند والا شناخت سفياني چون مستلزم بررسي نشانه ها مي باشد و وقت و زمان مي برد به هيچ وجه در هنگام خروج و درگيريهاي شديد امكان ندارد و بايد مصداق شناسي قبل از آن انجام گرفته و جامعه مسلمين از وجود اين خطر بزرگ مطلع شوند.

تنها در روايات صادر شده در باب سفياني و سيدخراساني ما بيش از 15 روايت داريم كه دستورات خاصي را به مسلمانان عصر ظهور در قبال شناختن مصاديق اين چهره هاي تاريخي صادر كرده و تكليف آنها را در قبال اين شخصيتها مشخص مي كند و رفتار خاصي را براي مسلمانان در قبال آنها درخواست مي نمايد.

غيبت نعماني ص 164 ، بشاره الاسلام ص 140 و ...

ما به منظور جلوگيري از طولاني شدن بحث ، تنها بخشي از اين احاديث را ارائه مي كنيم و در صورت درخواست عزيزان مابقي احاديث را نيز ذكر خواهيم كرد.

امام صادق(ع) : تا سفياني خروج نكرده از جاي خود برنخيز ، چون سفياني خروج كرد ، دعوت ما را اجابت كنيد... بحارالانوار جلد 52 ص 249 و 266


هنگامي كه شنيدي سفياني خروج كرده به سوي ما بشتاب و لو ناچار شوي كه پاي پياده و سينه خيزرفتن اين مسير را بپيمايي.الزام الناصب ص 180 ، بشارة الاسلام ص 142 و ...


چون سفياني خروج كرد ، مردان صورتهاي خود را پنهان كنند(مخفي شوند) .... بشارة الاسلام ص 122 ، بحار ج 52 ص 272


هنگامي كه سفياني خروج كند لشگري را به سوي شما مي فرستد و لشگري را به سوي ما ، هنگامي كه اين نشانه تحقق پيدا كند ، با هر وسيله اي به سوي ما بشتابيد. غيبت نعماني ص 164 ، بشاره الاسلام ص 140 و ...

بشارت الاسلام ص 64

الحاوي للفتاوي ج 2 ص 133

احاديث متعددي مسلمانان عصر ظهور را به پيروي و ياري سيدخراساني و سپاه پرچم هاي سياه كه سيد خراساني رهبر آن است ، دعوت كرده اند كه اين امر مستلزم مصداق شناسي و شناختن سيدخراساني قبل از قيام است.

در در مورد سيد خراساني و پرچم هاي سياه خراسان كه سيد خراساني رهبر آنهاست ، روايات شريف تكليف عامه مسلمانان عصر ظهور را اينگونه تبيين مي فرمايند :


رسول اكرم(ص) : هنگامي كه ديديد پرچم هاي سياه از خراسان به حركت درآمده ، به سويش بشتابيد ولو با سينه خيز رفتن بر روي برفها ... الزام الناصب ص 100 ، المهدي ص 212 ، الملاحم و الفتن ص 42


پرچم هاي سياهي از سوي مشرق به اهتزار درآيد كه دلهايشان چون پاره هاي آهن است ، هركس آن را بشنود به سويش بشتابد و با آن بيعت نمايد. الحاوي للفتاوي ج 2 ص 133

گروهي از خراسان با پرچم هاي سياه حركت كنند ... آگاه باشيد، هركس آنها را درك كند به سوي آنها بشتابد اگرچه با سينه خيز رفتن بر روي برفها باشد... غيبت نعماني ص 145 ، الملاحم و الفتن ص 42 ، الامام المهدي ص 67 و 296


حتي ما اين تاكيد مبني بر ياري كردن را در مورد شعيب بن صالح نيز مي بينيم:

الحاوي للفتاوي ج 2 ص 130 - الامام المهدي ص 64

....وقتي كه آن را مشاهده كرديد به سوي جوان تميمي(شعيب بن صالح) بشتابيد كه او از طرف مشرق مي آيد و او پرچمدار حضرت مهدي است. الحاوي للفتاوي ج 2 ص 130 ، الامام المهدي ص 64


مي بينيد كه احاديث شريف عصر ظهور تنها به ذكر كلي و جزئي خصوصيات اين مصاديق نمي پردازند بلكه اوامر مختلفي در قبال شخصيتهاي جبهه حق و باطل براي مسلمانان عصر ظهور صادر كرده و بهترين راه را براي آنها مشخص مي كنند .

مثلا در قبال سفياني احاديث شريف امر مي كنند كه چون سفياني قيام كرد ، " دعوت ما را اجابت كنيد " ، "به سوي ما بشتاب و لو ناچار شوي پاي پياده و سينه خيز اين مسير را بپيمايي" ، " مردان صورتهاي خود را پنهان كنند (مخفي شوند) " ، " به هر وسيله اي به سوي مابشتابيد"


و يا در مورد ياري سيد خراساني احاديث شريف مسلمانان را امر مي كنند كه :

" به سويش بشتابيد ولو با سينه خيز رفتن بر روي برفها ...  " ، " هر كس آن را بشنود ، به سويش بشتابد " ، " با آن بيعت كنيد " ، " هركس آنها را درك كند به سوي آنها بشتابد اگرچه با سينه خيز رفتن بر روي برفها باشد... "

و يا در مورد شعيب بن صالح مسلمانان عصر ظهور امر مي شوند كه (براي ياري وي) به سوي او بشتابند زيرا او پرچمدار حضرت مهدي است.

(و البته روايات ديگري بود كه طرح آنها در اين مجال نمي گنجد.)

خب بعد از ذكر اين موارد يك سئوال بسيار ساده مطرح مي شود و آن اين است كه مسلمانان عصر ظهور چگونه بايد سفياني و يا سيدخراساني را بشناسند تا در زمان لازم دستورات احاديث مبني بر دوري و فرار از آنها يا ياري آنها را اجابت كنند؟! آيا سفياني در هنگام ظهور اطلاعيه اي صادر خواهد كرد كه من سفياني موعودم جهانيان همه بدانيد؟! و يا همچينين سيد خراساني و ساير شخصيتها چنين كاري خواهند كرد؟! تجربه نشان داده است كه وقوع نشانه هاي ظهور بسيار طبيعي رخ مي دهد و تنها كساني مي توانند نشانه بودن آن را درك كنند كه قبل از وقوع به خوبي در پيرامون آن مطالعه كرده و بر خصوصيات و جزئيات امر واقف شوند ، كودتاي سفياني بسيار طبيعي رخ خواهد داد ، بسياري گمان خواهند كرد كه اين واقعه نيز مسئله معمولي و چون صدها كودتاي رخ داده در ديگر كشورها است در حالي كه حقيقت چيز ديگري است.

حتي ما اگر در نظر بگيريم كه مصداق سفياني در هنگام كودتا شناخته شود ، مي بينيم كه باز هم اين مسئله شامل مصداق شناسي مي شود در حالي كه عقلاً چنين چيزي امكان ندارد كه در كشاكش آن درگيريهاي سخت و تحولات بزرگ بتوان چنين چيزي را انجام داد چون بررسي بسياري از مشخصات سفياني نيازمند زمان است و تازه بعد از طرح اين مصداق مخالفان بسياري در رد اين مصداق صحبت خواهند كرد و ...

پس مي بينيم كه عقلاً مصاديق شخصيتهاي ظهور مخصوصا آنهايي كه در تحولات ظهور نقش اساسي دارند و معصوم رفتار خاصي را از مسلمانان در قبال آنها درخواست كرده است ، بايد قبل از آغاز تحولات شناخته شود زيرا شناخت مصداق در هنگام ظهور امكان نداشته و شايد فايده اي هم نداشته باشد.

پس به خوبي مي بينيم كه ائمه اطهار(ع) براي عبور مسلمانان از فتنه هاي سخت عصر ظهور ، با ذكر احاديث بسيار تكاليف مشخصي را براي مسلمانان تعيين فرموده اند كه بسيار از آنها مستلزم مصداق شناسي براي انجام " امر درخواست شده " از طرف احاديث مي باشد و به خوبي لزوم مصداق شناسي عالمانه را نشان مي دهد.


فلسفه صدور هزاران حديث در باب نشانه هاي ظهور چيست؟


آيا اگر مصداق شناسي انجام نشود صدور هزاران حديث در باب نشانه هاي ظهور پوچ و ابتر نخواهد بود؟!
اولين و ساده ترين سئوالي كه هر خواننده و مسلماني در برخورد با روايات عصر ظهور با آن مواجه مي شود اين است كه صدور هزاران روايت در باب نشانه هاي ظهور چه فلسفه و حكمتي دارد؟ ، آيا معصومين (ع) صرفاً  خواسته اند تا ميزان علم لايتنهاهي خود را به مسلمانان عصر ظهور نشان دهند

یا آنگونه كه شما فرموده ايد ، این احادیث برای پرورش حس بوالفضولی آدمی زاد بوده و تفکر در آنها نوعی سرک کشیدن  درکارخداوند و فضولی حساب می شود!

يا اينكه فوايد بسياري در صدور اين روايات نهفته است كه جهان اسلام را قادر مي سازد كه عصر پر از فتنه ظهور را با كمترين آسيب طي كند؟

در ميان روايات عصر ظهور ، روايات شخصيتهاي ظهور بخش قابل توجهي رابه خود اختصاص مي دهند ، در مورد برخي از شخصيتها اين نشانه ها به قدري دقيق و آشكار است كه به صراحت شناخته شدن مصداق مورد نظر از آن برداشت مي شود ، بعنوان نمونه در مورد سفياني رنگ چشم ها ، رنگ موها ، رنگ صورت ، اسم ، نسب ، محل قيام ، برخي مشخصات جسماني ديگر ، رنگ پرچم ، حاميان و ... آن چنان دقيق در طي دهها حديث ذكر مي گردد كه تنها و تنها چيزي كه به ذهن مي رسد اين است كه معصوم اصرار فراوان دارد كه اين مصداق را به مسلمانان عصر ظهور معرفي كند و همچنين است در مورد مصاديق شعيب بن صالح و سيد خراساني البته با صراحتي كمتر.

حال سئوال ساده اي كه مطرح مي شود اين است ، اگر مسلمانان عصر ظهور ، به دنبال مصداق يابي نباشند ، عملاً بخش عمده اي از احاديث نشانه هاي ظهور ، عبث و بيهوده و ابتر نخواهند ماند؟!

آيا گريز از مصداق شناسي ، گريز از فرمان و خواست صريح روايات شريف نيست؟! آيا با زير سئوال رفتن مصداق شناسي ، عملاً  صدور صدها حديث در باب شخصيتهاي عصر ظهور و وقايع گوناگون به زير سئوال نرفته و پوچ نخواهد شد؟!

و مسئله مهتراینکه با کاهلی کردن در مورد امر و فرمان معصوم و نپرداختن به آن چه زیانهای جبران ناپذیری ممکن است دامنگیر مردم یک جامعه شود و جامعه ایمانی چگونه سهل انگاری خود را در توجه به امر معصوم را در برابرخداوند پاسخگوخواهد بود ؟

مي بينيم كه جواب اين پرسشها بسيار ساده و روشن است.
چيزي كه مرور برخي اقوال بزرگان آن را به خوبي مشخص مي كند:
آيا مصداق دانستن اين انقلاب براي فرمايش روايات اهل مشرق در نگاه امام خميني همان مصداق شناسي نيست؟! آيا نام بردن اسوه بي نظير عرفان ، " آيت الله بهاءالديني" از مصداق بودن امام خامنه اي براي سيدخراساني همان مصداق شناسي نيست؟ آيا امر آيت الله بهجت به مراقبت حوادث يمن نوعي مصداق شناسي نيست؟!

آيا اشاره غيرمستقيم ولي امر مسلمين با شعر گوياي " دلبسته ياران خراساني خويشم" همان دعوت به مصداق شناسي و صحت آن نيست؟! آيا سكوت پرمعناي امام خامنه اي در مصداق دانستن وي براي سيد خراساني براي ما فصل الخطاب نيست؟! آيا اشارات صريح و آشكار نمايندگان مقام معظم رهبري(مدظله) در باب مصداق شناسي كه قطعاً با وي در اين زمينه مشورت دارند ، همان ترجمان روايات عصر ظهور در لزوم مصداق شناسي نيست؟! آيا فرمايشات دهها تن از بزرگان و عرفا مبني بر سپرده شدن پرچم اين انقلاب با دستان پرتوان امام خامنه اي(مدظله)  همان ترجمان روايات سيدخراساني و مصداق دانستن معظم له نيست؟! و همچنين است فرمايشات بزرگان بسيار مبني مصداق بودن انقلاب اسلامي ما بر انقلاب مردم مشرق زمين كه در دهها روايت ذكر گريديده است!

آيا زماني كه دشمنان ما با هزاران دروغ و فريب شخصيتهاي خيالي را با بودجه های کلان و هزاران هزار رسانه و بلندگوی تبلیغاتی به خورد مردم می دهند  تا مردم خويش را براي نبرد نهايي آخرالزمان مهيا كنند ، ناديده گرفتن فرمايشات صريح روايات و محروم ساختن جامعه از عطر و نور بشارتهاي روايات ائمه اطهار(ع) و بي اثر كردن اقدام جمعي از جوانان كه با دست خالي و بدون هيچ پشتوانه اي به اين امر مهم همت گماشته اند ، كاملاً مردود و عين غفلت و انفعال نيست؟!

آيا اگر ما عطش جامعه اسلامي كه روايات عصر ظهور را سينه به سينه نقل كرده كرده و مشتاق اطلاع و آگاهي است به طور صحيح و درست و برپايه اطلاعات روايي برآورده نكنيم آن وقت دجالان ديو سيرت ميدان دار اين عرصه نخواهند شد و با مصاديق دروغين جامعه و جوانان ما را به انحراف نخواهند كشيد؟

آيا سيد خراساني چيني ، شعيب افغانستاني ، سيد يماني وهابي و ... حاصل كوتاهي ما در اين عرصه بسيار مهم و ضروري نيست؟!

آیا این زنگ خطری برای ما نیست که متوجه شویم صحنه را خالی کرده ایم و صحنه بازی را به دست دشمن سپرده ایم تا افکارعمومی را با فریب خود شكل دهد و  به ضلالت و گمراهي ببرد ؟

و اهمال ما در برابر این مسئله چگونه پاسخی خواهد داشت ؟

آيا مي توان صدور صدهها حديث صريح و آشكار را نديده گرفت و صرف برخي احتمالات راهي نادرست را برخلاف نص صريح روايات انتخاب كرد؟!
البته آنچه واضح و آشكار است اين است كه مصداق شناسي بايد دقيق ، مستند و همه جانبه بوده و بر طبق روايات شريف استوار باشد در عين حال بايد دلائل عقلي كافي اين مصداق شناسي را  تاييد نمايد.
ما با تامل در روايات عصر ظهور به طور كامل لزوم مصداق شناسي را مي بينيم و وقتي معصوم(ع) تكليف خاصي را در برابر فلان مصداق براي عامه مسلمانان مشخص مي كند بدان معناست كه از آنها مي خواهد كه اين مصداق را بشناسند چون انجام عملي خواسته شده در قبال مصداقي ناميعن نادرست و غيرعاقلانه است.

با تامل در سيره بزرگان عصر حاضر هم ضرورت و صحت اين مطلب يعني توجه به مصاديق شخصيتهاي عصر ظهور كاملاً آشكار و روشن مي باشد.
پس به خوبي مي بينيم كه دهها حديث عصر ظهور به روشني ما را به مصداق شناسي امر مي كنند تا بتوانيم اوامر ائمه اطهار(ع) در قبال سران جبهه حق و باطل در هنگام ظهور را انجام دهيم و هرگونه كوتاهي در اين زمينه علاوه بر سرخوردگي و تحليل پناسليهاي عظيم جوانان عصر ظهور كه امام خامنه اي در بياناتشان صريحاً خواستار آماده كردن آنان براي رويارويي حوادث بزرگ مي باشد ،  نتايج وحشتناكي چون ميدان داري شيادان و مدعيان وهابي و صهيونيستي را در پي خواهد داشت.
اميد است كه محققين و كارشناسان اين عرصه با در نظر گرفتن اين ضروريات و حقايق آشكار كوتاهي شديد در اين زمينه را جبران كرده و به سرعت با انتشار گوهرهاي درخشان مهدوي كه از اعماق درياي گنج  روايات به دست مي آيد ، رسالت بزرگ خويش در مهيا كردن جوانان و جامعه اسلامي براي حوادث بزرگ عصر ظهور را انجام دهند ، به يقين گذر از طوفانهاي وحشتناك عصر ظهور تنها با استمداد از بشارتها و راهنمايي هاي ائمه معصومين(ع) كه در قالب روايات از قرنها پيش براي ما فرستاده شده است ، امكان پذير مي باشد بشرطها و شروطها و شرطش امتثال امر ولي امر مسلمين و دقت در ايماء و اشاره هاي نائب امام زمان(عج) است.

نقدي بر صحبتهاي استاد سروستاني در باب رد مصداق شناسي

جمعه 22 مرداد 1389راديو معارف

(فايل صوتي بيانات استاد سروستاني  رد مصداق شناسي)

radiomaaref.ir/items/programs/tjzohoor/8.mp3

(متن بيانات استاد سروستاني در رد مصداق شناسي)

http://u313.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=536:1389-05-26-06-14-38&catid=77:1389-04-03-20-24-30


ما در ابتدا بر ايشان و تمام فعالين عرصه مهدويت درود مي فرستيم و اميدواريم كه ماحصل اين گفتگوها موجب يافتن راه صحيح و  تعجيل در فرج مولايمان باشد.

ما ناگزيزيم كه تاسف و تاثر خود را از فرمايشات ايشان در راديو معارف در باب " رد مصداق شناسي به صورتي نادرست " اعلام كنيم ، انتظار نبود كه اين برادر عزيز بدين نحو به صورت كلي با درهم آميختن مسائل مختلف راه روشن بشارت ظهور را تخريب نمايد. ما ايشان را به عنوان دوستي خوب و دلسوز مي دانيم كه يقين داريم كه هرچند كار وي با نيت خير و از مصلحت بود اما كاملاً اشتباه بود و مردود بودن فرمايشات ايشان در رد مصداق شناسي به صورت مستدل در بالا ذكر گرديد.

اصلي ترين بخش و جان صحبتهاي استاد سروستاني در راديو معارف ، مردود دانستن مصداق شناسي مي باشد ، كه ما در متن بالا به طور كامل ، اشتباه بودن اين نگاه را با استناد به روايات متعدد و همچين سيره بزرگان و ولي امر مسلمين را ثابت كرديم.

البته استاد سروستاني در اين فرمايشات از عبارت " مصداق سازي!! " استفاده مي نمايند كه ضمن گلايه دوستانه از ايشان يادآور مي شويم كه مصداق سازي ، معرفي مصداق بدون داشتن دلايل و شواهد روايي و عقلي كافي و با نيات سوء مي باشد كه قطعاً شامل مصداق شناسي سايت " ظهور بسيار نزديك است " و گروه فرهنگي مبشران ظهور كه بر مبناي دهها حديث و با استناد به شواهد و دلائل كافي در صدها صفحه مي باشد و ذره اي شائبه سوء برداشت در آن نمي باشد ، نمي گردد ، انتظار داشتيم كه استاد عزيز در اين موارد دقت كافي را مبذول مي داشتند.

نكته ديگري كه وجود داشت و بسيار مايه تاسف و تاثر و گلايه گروه مبشران ظهور مي باشد ، اين است كه ايشان مصداق يابي شعيب بن صالح را در كنار موارد مشكوك و مردودي مانند ادعاي شيادان عراقي و وهابي و همچنين برخي تحركات دشمنان قرار مي دهند بدون آنكه تمايزي پررنگ ميان اين دو قائل شوند ، و ناخواسته چهره نويسندگان اين مقاله و گروه مبشران را مخدوش مي نمايند ، هرچند اطمينان داريم كه اين تخريب عمدي نمي باشد اما انتظار ما از ايشان به عنوان دوستي دلسوز و فردي مطلع ، در دقت بيشتر ايشان و لزوم رفع اين شبهه ، انتظاري به جا و معقول است.

مطمئناً اگر شما و ديگر اساتيد هم  در اين راه نوراني و مقدس و ضروري يا علي بگوييد و وارد عرصه شويد ، مجال کمتری برای بدخواهان و شيادان مزدور  وجود خواهد داشته باشد تا بدل را به جای اصل جا بزنند .

ما اعتقاد داريم ، آنچنان كه در مقاله لزوم مصداق شناسي بنا بر دلايل روائي و عقلاني ثابت شد ، مصداق شناسي در عصر ظهور يك نياز ضروري جامعه مسلمين مي باشد كه ائمه معصومين(ع) با درك اين نياز با صدور هزاران حديث ، پاسخي كامل و جامع به اين نياز مهم جامعه اسلامي براي عبور از فتنه هاي آخرالزمان داده اند ، ما نبايد با ضمن ناديده گرفتن اين حقايق آشكار ، و ترس و احتياط  نادرست جامعه منتظران را در اين لحظات حساس و در اين ظلمات آخرالزمان از نور هزاران حديث هدايت بخش بي بهره سازيم و نه تنها خودمان در اين عرصه تكليف را آنگونه كه بايد انجام ندهيم بلكه گروههاي فعال در زمينه بشارت ظهور را با انگ جوان و بي تجربه بودن و درآميختن حركت مقدس آنها با تحركات كور و شيطاني وهابيت و مدعيان و شيادان دروغين به صورت عمد يا غيرعمد  تخريب كرده و مخدوش سازيم.

در باب توقيت و كشف سر ، خوانندگان سايت و كساني كه مطالب اين سايت را بخوانند ، اذعان دارند كه ما به هيچ وجه دنبال توقيت و كشف سر نبود و آن را كاري عبث و بيهوده مي دانيم ، البته نوعي تعيين محدوده زماني در مصداق يابي وجود دارد كه آن را قبول داريم و البته همانگونه كه در اثبات ضرروت مصداق شناسي عالمانه عرض شد و سيره بزرگان نيز نشان مي دهد به علت صحت و ضرورت اين مصداق شناسي از اين تعيين محدوده زماني گريزي نيست مثلا زماني كه تمام شخصيتهاي ظهور حي و حاضر و فعال هستند به يقين ظهور در محدوده زماني كوتاهي رخ خواهد داد.(ونره قریب . الا ان نصرالله قریب. نصرمن الله و فتح قریب)

در حالي كه استاد عزيز اعتقاد دارند كه حتي اگر 90درصد احتمال درست بودن در مورد يك مصداق وجود داشته باشد ، عواقب نادرست بودن آن با 10 درصد احتمال هم خيلي زياد است ، ما سئوال مي كنيم اگر 90 درصد درست بودن مصداق وجود داشته باشد و بر اثر عدم توجه و همراهي و نبود آمادگي در جامعه ظهور به تاخير افتد ، عواقب زيان بار آن بسيار بيشتر نخواهد بود ؟!
آيا در حالي كه شيعيان مردم مشرق زمين در محاصره نظامي ، فرهنگي و اقتصادي دشمنان قرار دارند و جوانان ما در هزاران ابتلا و بلاي خانمانسوز اجتماعي گرفتارند ، چشم بستن بر 90 درصد احتمال قوي و تكيه بر 10 درصد  احتمال ضعيف و محروم كردن جامعه از بشارتهاي روح بخش نزديكي ظهور ،صحيح و معقوق است؟

آيا عقل حكم نمي كند كه انسان هميشه در مواجهه با وقايع و تحولات جانب" احتمال قويتر" را گرفته و بر پايه آن حركت و برنامه ريزي نمايد ، اين واقعيت در ساير حوزه هاي ديني امري كاملاً پذيرفته شده و مقبول است.

در مورد ايجاد خطر براي مصاديق شخصيتهاي ظهور با مصداق يابي ، همه به خوبي مي دانيم كه استكبار از بزرگان و سران حق آنچنان سيلي خورده و كينه به دل دارد كه اگر بتواند ، لحظه اي در نابودي آنها شك نكرده و درنگ نمي نمايد و اگر اين كار را نمي كند براي اين است كه نمي تواند ، مضاف بر اينكه ما اعتقاد داريم دست قدرت الهي به خوبي از مصاديق شخصيتهاي ظهور محافظت كرده و مي كند همچنانكه در مورد مقام معظم رهبري بعنوان سيد خراساني در كمال بهت و حيرت آگاهان اين مسئله در انفجار مسجد ابوذر به خوبي نمايان بود.

در حالي برادر عزيزمان  مصداق شناسي را بازي در زمين دشمن دانسته و اين كار را نوعي زمينه سازي براي حمله دشمن مي داند كه همه مي دانيم و به تجربه ثابت شده است كه قضيه كاملاً برعكس است ، زيرا اولاً دشمن خونخوار در طول دهه هاي گذشته نشان داده است كه براي حمله به هر كشوري به هيچ بهانه اي نياز ندارد و به راحتي صدها بهانه مي تراشد و تنها در صورتي از اين حمله صرفنظر خواهد كرد كه قادر به انجام آن نباشد چون هميشه دهها بهانه در دست دارد ، اما مصداق شناسي و تزريق روحيه اميد و قدرت و شوق و شور ظهور به جامعه باعث نيرومند تر و يكپارچه تر شدن جامعه شده و قدرت و آمادگي شيعيان مي تواند بعنوان يك عامل بازدارنده از حمله دشمن عمل كند همانگونه كه درك نزديكي ظهور در جبهه دشمن باعث تزلزل و سستي و تصميات عجولانه و از بين رفتن اعتماد به نفس مي گردد ، در جبهه خودي موج درخشان بشارت ظهور موجب روحيه مضاعف و اميد و قدرت و شجاعت و توكل شده و نتيجه دلخواه را همانگونه كه ائمه اطهار(ع) پيش بيني نموده اند ، حاصل خواهد نمود.

از نگاهی دیگر یکی از وسایل و ابزارهای خداوند دریاری مومنان ، انداختن رعب به دل دشمنان است و همانگونه که درسوره حشر آمده است دراین معنا عبرت بزرگی برای صاحبان بصیرت است.(وقذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بایدیهم و ایدی المومنین فاعتبروا یا اولواالابصار) اگر مصداق شناسی صحیح  صورت بگیرد همین موج ونیروی درونی اجتماعی حاصل از درک نزدیکی ظهور و  صلابت و يكپارچگي و اتحاد ناشي از نزديك ديدن ظهور درحرکت بزرگ جهانی که خداوند آن را وعد داده است ،ترس بزرگی بر دل دشمنان خدا می اندازد و آنان را مرعوب می کند . کما اینکه امروز نیز شواهد همین را نشان می دهد که آنها از نزدیک شدن به آخرالزمان به شدت هراسان هستند و کشف مصادیق شخصیت های آخرالزمان به وحشت آنها می افزاید.

پس گسترش امواج بشارت ظهور و يكي از لوازم آن يعني مصداق شناسي صحيح باعث منكوب شدن دشمنان و برانگيخته و مهيا شدن دوستان و جبهه خودي مي گردد و ضمن تضعيف احتمال حمله ، درصد پيروزي دشمن در صورت حمله را نيز به شدت كاهش مي دهد.
آيا درست است زماني كه دشمن با هزاران فريب و نيرنگ و به كمك جادوي رسانه ها و برپايي هزاران كرسي آخرالزمان شناسي در دانشگاهها از دهها سال پيش مشغول مهيا كردن جامعه خود براي نبرد آخر مي باشد ، ما با تحليل نادرست ، پتانسيل عظيمي را كه در قالب هزاران خبر بشارت بخش توسط ائمه معصومين براي اين دوران و لحظات سخت ، تعبيه شده است  را  تحليل دهيم؟!

مي بينيد كه دشمنان چقدر جلوتر از ما هستند ، آنها نه تنها با مصداق سازي دروغين براي مردم خود ، لشگركشي وحشيانه و تاريخي خود به خاورميانه را انجام داده اند ، عملا در منطقه به خيال خام خود به دنبال مصاديق يماني و سيدخراساني بوده و در عراق به دنبال مهدي موعودند تا او را قبل از قيام دستگير و شهيد كنند و ما؟ و ما هنوز اندر خم يك كوچه ايم ، ما نه تنها امر صريح روايات را نمي بينيم بلكه به اشارات بزرگان و ولي امر مسلمين هم اهميت نمي دهيم! ما كه انتظار نداريم كه ولي امر مسلمين  صريحا در اين زمينه وارد شده و خود را سيد خراساني معرفي كرده و از مردم براي مهيا شدن براي ظهور دعوت كنند ؟ آيا اشارات پرمعناي ايشان كفايت نمي كند ؟ آيا سكوت آشكار و پرمفهوم معظم له در برابر خطاب سيد خرساني به اندازه كافي گويا نيست؟ آيا طرفه رفتن دفتر ايشان به سئوالات مكرر در اين زمينه ، كاشف حقيقت نيست؟!

آيا موج قدرتمند بشارت ظهور كه از سال 78 توسط  نائب امام زمان(عج) به راه افتاده و هدايت شده و تقويت و محافظت گرديده است ، اصرار معظم له را بر فراگير شدن اين مباحث در جامعه نشان نمي دهد ؟ پس با اين بينات فراوان چرا همچنان در برزخ شك و ترديد مانده ايم و به جاي همت در عملي كردن خواست نائب امام زمان(عج) به مباحث فرعي و گاه اشتباه مي پردازيم؟!

افسوس بیشتر این جاست ، زماني كه ما درگير اين نگاه نادرست هستيم ، جامعه و جوانان ما زير تهاجم شبيخون فرهنگي دشمنان با مشكلات عميق و لاينحل روحي و فكري و عقيدتي دست و پنجه نرم مي كنند و در اين گير و دار منتظر اكسير شفابخش بشارت ظهور هستند كه ما با تحليل نادرست از رساندن آن به جامعه خودداري كرده ايم و مي خواهيم مانع حركت ديگران نيز گرديم.

اميد است كه در راه و نگاه خود بازنگري كنيم ، مواضع ولايت را چراغ راه خود قرار داده و با تمام توان و توشه تلاش نماييم خواست ائمه معصومين(ع) كه تبيين بشارتهاي بزرگ نزديكي ظهور در لسان روايات است را به سرعت و دقت در جامعه ساري و جاري سازيم ، يقيناً طبق فرموده خداوند متعال در آيه شريفه نصرمن الله و فتح قريب و بشرالمومنين ، بشارت و اميد نزديكي فتح و پيروزي و ياري خدا  مهمترين عنصر لازم در كشاكش اين درگيريهاي نفس گير جبهه حق و باطل در حال حاضر است و انشاالله با اتحاد و يكدلي گروههاي مهدوي اين امر عظيم كه خواست روايات و ولايت عزيز است محقق خواهد شد و جامعه منتظر از زلال بشارت سيراب شده و با قدرت و صلابت قدم آخر تا ظهور را برخواهد داشت.

گلايه هايي دوستانه از استاد عزيز


جناب آقاي شفيعي سروستاني ، استاد عزيز ، برادر ارجمند ، انتظار ما از شما بعنوان يكي از پيشكوتان مباحث مهدويت بسيار بيشتر از اينها بود!

برادر عزيز ، براي ما كنار هم قرار دادن مصداق شناسي گروه مبشران ظهور كه به پيروي از ولايت افتخار مي كند در كنار فعاليتهاي شيطاني گروههاي منحرف وهابي و صهيونيستي به هيچ وجه قابل قبول و درك نيست!
برادر گرامي! ، ناديده گرفتن صدها صفحه مقالات مستند گروه مبشران ظهور در "مصداق شناسي" و زدن برچسب "مصداق سازي" كه غالبا براي گروههاي منحرف بكار مي رود به هيچ وجه براي ما قابل قبول و هضم نيست! ما اگر جوابيه اي تند كه حق ما بود نداديم فقط به احترام شما بود كه سالهاست به شما ارادت داريم.

رفيق ارجمند ، ناديده گرفتن دهها حديث صريح در تاييد مصداق شناسي كه بخشي در اين مقاله به اطلاع عموم رسيد و تخريب  مصداق يابي در اذهان عمومي با شيوه هاي ژورناليستي كاملاً  مردود و نادرست است ، هرچند اعتقاد داريم ، امري را كه خداوند متعال بر آن اراده فرموده است به هيچ وجه قابل جلوگيري نيست و فروكش نخواهد كرد و بزودي انوار درخشان بشارت ظهور تمام كشور اسلامي مان را فراخواهد گرفت.

استاد گرامي ، ناديده گرفتن هزاران بشارت بزرگان و مراجع و ولي امر مسلمين و منتخب محبوب ملت كه در هر سخنراني بدون استثناء بشارت نزديكي ظهور مي دهند و چشم پوشي از آنها ، از شما و سايت موعود قابل قبول نيست ، ما به ولايي بودن شما اطمينان و يقين داريم و اين موارد را فقط ناشي از غفلت و تحليل نادرست مي دانيم كه البته بايد با بازنگري دوباره رفع شود والا آثار زيان باري در حد خود بر جامعه خواهد داشت و در بهترين حالت موجب جدايي از موج عظيم بشارت ظهور خواهد گردد.
ما از شما مي خواهيم كه مثل گذشته به موج قدرتمند بشارت ظهور بپيونديد و مانند گذشته كه در يكي دو مقطع گذرا بشارتهاي خوبي داديد از پيشروان اين عرصه مبارك باشيد ، ما دست شما و ديگر فعالان عرصه مهدويت را مي بوسيم و بر بوسه خود افتخار مي كنيم ، دستهايي كه انشاالله امواج مقدس بشارت ظهور را گسترش خواهند داد. در آخر آرزو داريم كه به فضل الهي  با مجاهدت همه جانبه در عرصه بشارت نزديكي ظهور ، از نخستين كساني باشيد  كه دلهاي مشتاق ميليونها شيعه منتظر را با اخبار بزرگ و بشارت بخش ظهور مسرور مي سازيد.

گلايه اي از دوستان سايت موعود و مديريت محترم آن

سايت موعود در حالي به سرعت و عجولانه به يك مقاله نقد لينك داده و آن را بعنوان مقاله ويژه خود منتشر كرده است كه بسياري مي دانند نويسنده محترم آن در چه شرايط و با چه دلايلي آن را نگاشته است. اين مقاله آن قدر ضعيف بود كه ما حتي لازم نديديم كه به آن جواب بگوييم ، ما اعتقاد داريم كاربران و خوانندگان عزيز به خوبي همه چيز را تشخيص مي دهند ، اينكه مقاله اي در دو قسمت نگاشته شود و اكثريت قريب به اتفاق قسمت دوم همان مطالب قسمت اول باشد ، در قسمت اول هم 70 درصد مطالب تنها تحليل شخصي نويسنده و بدون هيچ گونه استنادي بوده و در مابقي مقاله شبهاتي كه به خوبي در مقاله اصلي پاسخ داده شده است مجددا مطرح گردد و در ضمن چند لينك كه سرور آنها قطع شده و يا در ميان صدها لينك مقاله اشتباه شده است ، براي خالي نبودن عريضه و به عنوان سند و مدرك ارائه شود! ، چيزي نيست كه بعنوان مقاله اي در خور توجه براي نقد مقالات سه گانه كه كاملا مستند بوده و براي بسياري از مخالفين هم قابل قبول و در خور تامل است ، مطرح باشد. 
گلايه ما از دوستان سايت موعود اين است كه اولا چرا با اين سرعت و عجولانه اين مقاله را منتشر كرده اند و ثانيا چرا آن قدر براي خوانندگان خود ارزش و احترام قائل نيستند كه لينك مقالات سه گانه را نيز در آن بگنجانند و در دسترس كاربران قرار دهند تا آنها خود از صحت و سقم ادعاها و انتقادات مطلع شوند؟!

ميزان امانتداري ، احترام و دقت دوستان سايت موعود !!

سايت " ظهور بسيار نزديك است" در تحريفي آشكار وبلاگ ظهور !! عنوان مي شود!

اين عمل براي تحقير طرف مقابل است يا جلوگيري كاربران از دسترسي به منبع اصلي مقالات؟؟!!

جالب است در حالي كه سايتهاي ضدانقلابي مثل " بالاترين" و " پيك نت" اسم كامل سايت را به همراه لينك مقالات به خوانندگان خويش ارائه كرده اند ، سايت موعود در حركتي غيراخلاقي سايت " ظهور بسيار نزديك است" را به وبلاگ ظهور!!! تعبير كرده و لينك مقالات را هم به خوانندگان خويش ارائه نمي كند ، البته اين حركت دوستان براي ما كاملاً قابل درك است ، استدلالات اين مقاله آن قدر قوي و قابل قبول است كه نه تنها به راحتي بطلان مقاله نقد را آشكار مي سازد كه بسياري از خوانندگان صحت ادعاي مقالات سه گانه برايشان به صورت جدي مطرح مي گردد.

و جاي تعجب است سايت موعود در حالي از كنار مقالات ارزشمندي مانند فراماسونري دجال ، پادشاه اردن از زاويه اي ديگر، سيد خراساني ، سيد هاشمي يا نفس زكيه اول  و مقالات سه گانه شعيب بن صالح كه برخي بازتاب جهاني داشته است به راحتي عبور مي كند كه برخي مقالاتي كه ارزش علمي آن چناني ندارد را به سرعت منتشر مي نمايد.

در آخر اعلام مي كنيم هرچند سخنراني مذكور و البته لينك مقاله اي فاقد ارزش علمي و استدلالي توسط سايت وزين موعود دور از انتظار بود ، اما مي دانيم كه شما  نيز جز مصلحت و رضاي خداي متعال را مد نظر نداشته ايد و به خاطر منافع باندي و شخصي اين كار را نكرده ايد ، هرچند اعتقاد راسخ داريم كه اين ديدگاه و عملكرد شما اشتباه بوده است اما به واسطه نيت خير شما همچنان ارادت قبلي ما باقيست و البته يقين داريم كه خورشيد حقيقت بزودي طلوع خواهد كرد و انشاالله در آن روز نوراني شما و همه دوستان سايت موعود را جزو  ياران نزديك آن يار سفركرده زيارت كنيم البته اگر ما هم لايق ديدار يار باشيم.

 

والسلام علي من التبع الهدي

گروه فرهنگي مبشران ظهور

 

آخرین ویرایش در

دیدگاه‌ها   

0 #709 پیرو ولایت 1389-12-18 17:31
من هم ولایتی هستم وهم اقای احمدی نژاد را قبول دارم ولی خیلی متاسفم از شما بااین بشارتتون خوب بهانه دست دشمنای ملت و مملکت مادادید
نقل قول کردن
0 #708 طالقانی 1389-12-17 06:15
سلام نام زیبا و پر برکت خداوند بر پیروان راستین امام مهدی علیه السلام

هر کس در راه راست و حقیقت گام بردارد بدون شک در مسیر اصابت زخم و طعنه های دوست و دشمن قرار میگیرد امید است که شما یاران پر تلاش در راه استقامت کنید و دلها را بیدار و ایمانها را راسخ کنید تا با هر زمزمه ای نلرزد.

دلها را جمع کنيد که خداوند با دلهاي مومنين پيروزي حق را پاداش ميدهد

انچه حق است بزودي اشکار خواهد شد اميد که در ان وقت قلبهايمان بيدار و پذيراي حق باشد

خوشا اندم که منجي ,مولي مهدي عليه السلام ميايد دلها بيدار و هوشيار باشد گوشها شنوا و اراده ها فرمانپذيرايران ديار سلمان ديار کوروش ديار زرتشت ديار پاکان و خوبان دياري که گوهري گرانبها همچون مولي علي ابن موسي الرضا از ثلاله پيامبر را در خود جاي داده است
زنده باد سرزميني که اسلام را خود پذيرفت دياري که دل مردمانش تشنه و منتظر امدن منجيست
او که پاسخيست به همه سوالها بزودي چشمها روشن ميشود به جمال مبارکشان

سلام و درود بر مولي مهدي عليه السلام و پيروان راستينش
مولي مهدي پشتيبان اين نظام و سيد خراسانيست
نقل قول کردن
+1 #707 سید مجتبی 1389-12-01 17:03
به نظر من بدترین درد بزرگان ما غرور است و نه ناآگاهی،غرور بیجا به آنها اجازه نمیدهدتا حقیقت رابپذیرند.و گاها ضمیر ناخوداآگاه آنها بخاطر ترس از آمدن منجی بشریت آنها را به تحربف وامی دارد.کسی که با آمدن حضرت مهدی(عج) مسلما خیلی از بیت المال مسلمین را باید خزانه ملت برگرداند باید هم ظهور جمال دلربای بشر را انکار کند.m j h
نقل قول کردن
+1 #706 علی 1389-10-12 22:34
سلام علی(ع): اگر چشم بینا داشتید حق را نشانتان داده اند و اگر گوش شنوا داشتید حق را به گوشتان خوانده اند . مطالب سایت بسیار عالی است اجرکم الله.
نقل قول کردن
0 #705 na ssenas 1389-10-09 13:29
نميدونم...
نقل قول کردن
+1 #704 عماد 1389-08-29 23:24
سلام. من هم مقاله و هم مقاله موعود رو خوندم .
ضمن اینکه من از نزدیک گروه موعود رو میشناسم و در جلساتشون شرکت میکنم باید بگم که ادله شما بر صحت ادعاتون خیای قوی تر از ادله موعود است. چنانکه در جلسه پیش 27/08/89 آقای سروستانی باز تاکید کردند که شعیب جوان است تنومند است از سمت قزوین به سپاه سید خراسانی میپیوندد! و اینکه سید خراسانی و شعیب و یمانی هر سه در یک روز قیام میکند...
در هر صورت من احتمال میدهم ایشون با توجه به اینکه این قسمت از قسمت های سری و اطلاعاتی شیعه است باید مخفی و محفوظ بماند... به نظرم فعلا ذرست نیست که ماها بین خودمون...
موفق باشید @};-
نقل قول کردن
-1 #703 علي شريعتي 1389-07-21 14:31
خدایا:
مگذار که :
ایمانم به اسلام و عشقم به خاندان پیامبر ، مرا با کسبه دین ، یا حَمَله تعصب ، و عَمَله ارتجاع هم آواز کند .
که آزادی ام اسیر پسندِ عوام گردد .
که «دینم» در پس «وجهه دینی» ام دفن شود ، که عوام زدگی مرا مقلّد تقلید کنندگانم سازد .
که آن چه را «حق می دانم» به خاطر آن که «بد می دانند» کتمان کنم .
خدایا می دانم که اسلامِ پیامبرِ تو با « نه » آغاز شد و تشیع دوست تو نیز با « نه » آغاز شد .
مرا ای فرستنده محمد و ای دوستدار علی ! به« اسلام آری » و به « تشیع آری » کافر گردان .
نقل قول کردن
0 #702 عباس پناه 1389-06-19 11:17
[quote name="مبشر گمنام"]شب قدر است و قدر آن بدانیم/نماز و جوشن و قرآن بخوانیم

به درگاه خدا غفران و توبه/به شرطی که سر پیمان بمانیم

برای پاکی نفس و سعادت/همیشه بهر خود شیطان برانیم

شب تقدیر و ثبت سرنوشت است/دعا بر مومن و انسان بخوانیم

برای صیقل روح و روان ها/به دل دریائی از ایمان رسانیم

برای اولین مظلوم عالم/بسی خون دل ازچشمان چکانیم

هزاران لعنت و نفرین بسیار/به قاتلهای مولامان رسانیم

دراین شبهاتومهدی(عج)ر اصدا کن/چو یوسف غایب است حیران چنانیم

دعای اول وآخر ظهور است/که بیش از این در این هجران نمانیم

" مسافر " را بگو ایمان قوی دار/که تا وصلی به این دامان امانیم,
التماس دعا
عباس پناه
نقل قول کردن
0 #701 مریم 1389-06-11 22:48
سلام و خسته نباشید. با توجه به اینکه مسوول موسسه ی موعود و سایت موعود انسان شناخته شده و معتبری هست می خواستم شناختی از مسوولین این سایت و یا نهادی که این سایت زیر نظر اون هست بدست بیارم.

ممنون می شم راهنماییم کنید.
نقل قول کردن
+4 #700 حاج صالح 1389-06-10 03:49
بسمه تعالی

سلام علیکم

خدائیش دمتون گرم

ما هم امیدوار به ظهور حضرت حجت در این عصر هستیم

خدا خیرتان دهد

تلاشتان به اجر نخواهد ماند
نقل قول کردن
+4 #699 برگ 1389-06-09 01:09
الآن یه ترقه تو وسط سیرک سازش می اندازند بعد میگن کار حزب الله و ایران بود بریم دوئل
نمی فهمند که اومدن به دوئل با ایرانی جماعت یعنی سفارش قبر نامعلوم طبقه
نقل قول کردن
+2 #698 محمدجوادمعینی زاده 1389-06-08 11:30
سلام من کبوتر منتظرم منتظر یه خیمه نشین که یه روز از خیمه بیاد بیرون وهمه کبوترارو آزاد کنه اگه بیای توی قفس من بوی انتظار رو حس می کنی . پس یه سری به من بزن . ضمنا اگه دوست داشتی لینک کنی ( خیمه نشین )
´´´´´´´´´´´,;****,´´´´
´´´´´´´´´´´´,*¨¨,“¨¨*,´´´
´´´´´´´´´´´,**¨¨¨@“;“;;-…
´´´´´´´´´-,¨**¨¨¨¨“)““-““““
´´´´´´´´//,***¨¨¨¨*
´´´´´´´(,(**/*“¨““¨¨*
´´´´´´((,*/*;);*)¨¨¨¨*
´´´´´((,**)*/**/¨¨¨”¨*
´´´´,(,****.:)*¨¨¨¨¨¨*
´´´((,*****)¨¨¨¨¨¨¨*
´´,(,***/*)¨*¨¨¨¨,¨*
´´,***/*)¨*¨¨,¨*
´)*/*)*)*¨¨*
/**)**¨¨“\\)\\)
*/*¨¨¨¨,...)!))!).....,(
“,¨¨¨¨_)--“--“------/_.
نقل قول کردن
+3 #697 سید الیاس نقیبی جلالی 1389-06-08 06:46
به نقل از عاشق امام:
به نقل از سید الیاس نقیبی جلالی:
حواست رو جمع کن احمدی نژاد همون شعیبه- به هاشمی بگو دیگه چه نقشه ای چیدی؟؟؟


آقای نقیبی
فکر کنم در کامنتی از شما خوندم که مقاله ای به زبان انگلیسی در مورد سید خراسانی خوندید
اگه درسته میشه آدرسش رو بدید؟

سلام بر عاشق امام عزیز درسته خونده بودم ولی آدرسی از آن مطلب ندارم ولی می گردم پیدا کنم دوست عزیزم براتون می ذارم
نقل قول کردن
+3 #696 نصراله 1389-06-08 02:49
اتفاقا شبکه یک همون موقع دویستا ش رو تو حرم امام رضا نشون داد صد تاشو تو حرم حضرت معصومه پنجاه تا تو حرم حضرت عبدالعظیم و..... >:D به نقل از ناشناس:
به نقل از ناشناس:
به نقل از ناشناس:
نقل قول:
جبرئيل(ع) كه در آن زمان به شكل پرنده‏اى سفيد رنگ بر ناودان كعبه ايستاده، اولين كسى است كه با ايشان بيعت مى‏كند
اتفاقا دیشب هنگام اذان صبح شبکه 1 سیما داشت تصاویر پرنده سفيد روی ناودان کعبه را نشان می داد:-O
درست نديدم یکی بود يا چند تا، نمی دونم هم چه پرنده ای بود

دوستان منفی دادند و حتما فکر کردند خالی بستم :D
اما خودم ديدم! ولی راستش الان در ترديدم که موقع سحر بود يا افطار!
به هر حال سعی می کنم فیلمی از پرنده سفيد روی ناودان کعبه گير بیارم تا باور کنيد ;)


شبکه تهران و موقع افطار بود
ملاحظه ویدئو:
www.vidup.de/v/uxUuQ/
دریافت ويدئو:
www.vidup.de/v/uxUuQ/MOV002543.avi
به نقل از ناشناس:
به نقل از ناشناس:
به نقل از ناشناس:
نقل قول:
جبرئيل(ع) كه در آن زمان به شكل پرنده‏اى سفيد رنگ بر ناودان كعبه ايستاده، اولين كسى است كه با ايشان بيعت مى‏كند
اتفاقا دیشب هنگام اذان صبح شبکه 1 سیما داشت تصاویر پرنده سفيد روی ناودان کعبه را نشان می داد:-O
درست نديدم یکی بود يا چند تا، نمی دونم هم چه پرنده ای بود

دوستان منفی دادند و حتما فکر کردند خالی بستم :D
اما خودم ديدم! ولی راستش الان در ترديدم که موقع سحر بود يا افطار!
به هر حال سعی می کنم فیلمی از پرنده سفيد روی ناودان کعبه گير بیارم تا باور کنيد ;)


شبکه تهران و موقع افطار بود
ملاحظه ویدئو:
www.vidup.de/v/uxUuQ/
دریافت ويدئو:
www.vidup.de/v/uxUuQ/MOV002543.avi
نقل قول کردن
+3 #695 نصراله 1389-06-08 02:44
اتفاقا شبکه یک همون موقع دویستا ش رو تو حرم امام رضا نشون داد صد تاشو تو حرم حضرت معصومه پنجاه تا تو حرم حضرت عبدالعظیم و..... >:D به نقل از ناشناس:
به نقل از ناشناس:
به نقل از ناشناس:
نقل قول:
جبرئيل(ع) كه در آن زمان به شكل پرنده‏اى سفيد رنگ بر ناودان كعبه ايستاده، اولين كسى است كه با ايشان بيعت مى‏كند
اتفاقا دیشب هنگام اذان صبح شبکه 1 سیما داشت تصاویر پرنده سفيد روی ناودان کعبه را نشان می داد:-O
درست نديدم یکی بود يا چند تا، نمی دونم هم چه پرنده ای بود

دوستان منفی دادند و حتما فکر کردند خالی بستم :D
اما خودم ديدم! ولی راستش الان در ترديدم که موقع سحر بود يا افطار!
به هر حال سعی می کنم فیلمی از پرنده سفيد روی ناودان کعبه گير بیارم تا باور کنيد ;)


شبکه تهران و موقع افطار بود
ملاحظه ویدئو:
www.vidup.de/v/uxUuQ/
دریافت ويدئو:
www.vidup.de/v/uxUuQ/MOV002543.avi
به نقل از ناشناس:
به نقل از ناشناس:
به نقل از ناشناس:
نقل قول:
جبرئيل(ع) كه در آن زمان به شكل پرنده‏اى سفيد رنگ بر ناودان كعبه ايستاده، اولين كسى است كه با ايشان بيعت مى‏كند
اتفاقا دیشب هنگام اذان صبح شبکه 1 سیما داشت تصاویر پرنده سفيد روی ناودان کعبه را نشان می داد:-O
درست نديدم یکی بود يا چند تا، نمی دونم هم چه پرنده ای بود

دوستان منفی دادند و حتما فکر کردند خالی بستم :D
اما خودم ديدم! ولی راستش الان در ترديدم که موقع سحر بود يا افطار!
به هر حال سعی می کنم فیلمی از پرنده سفيد روی ناودان کعبه گير بیارم تا باور کنيد ;)


شبکه تهران و موقع افطار بود
ملاحظه ویدئو:
www.vidup.de/v/uxUuQ/
دریافت ويدئو:
www.vidup.de/v/uxUuQ/MOV002543.avi
نقل قول کردن
+7 #694 ناصر-ق 1389-06-08 01:41
سلام
حتما بخوانید
www.rajanews.com/detail.asp?lang_id=&id=60199
نقل قول کردن
+10 #692 شیطونک! 1389-06-08 00:41
راستی علی اصغر جان!

پس چی شد جوابیه سایت شیعه آنلاین؟! خیلی وقت پیش قرار بود جوابیه رو بزنی!

در مورد این داد و فریادهایی که بعد از مقاله شعیب بلند شده به قول یکی از دوستان:

اصلاً مشكل سر اثباتي يا تحقيقي بودن مطلب شما نيست . تمام داستان الان سر شخصيتي به نام محمود احمدي نژاد است . اين آدم هنوز شعيب نشده ، عصبانيت خيلي ها را برانگيخته است ؛ حال يا به دشمني ، يا به حسادت ، يا به گلايه از بي توجهي ، و يا ...( حكايت برادر نابينا و آهن داغ و سفره معاويه ...) . والا همين مقدار استعباد درباره سيد خراساني هم مي تواند وجود داشته باشد .
وقتي هم فحش دادن به احمدي نژاد بخاطر حمايت از مشايي (و قبلاً هم امثال مرحوم كردان) باب روز شد ، افراد نازنين هم براي رفع اتهام از خودشان صلاح مي دانند يك قلوه سنگي پرتاب كنند . به اين مي گويند : هميشه خوش تيپ بودن ، هميشه تاژ! فراموش نكنيم در برخي روايات هست بعد از ظهور و وقايع تند و خونبار آن ، برخي ياران حضرت حجت عج ، امامت ايشان را منكر مي شوند تا آن كه حضرت حجتي خاص را بر آنان عرضه كنند .


آیا میدانستید نفس زکیه موعد شخصی است که پس از کشته شدنش خیلی ها ریزش میکنند؟ L-)

چون میگن امام زمانی که این سفیرش هست من نمیخوام!
نفس زکیه شخصی است مثل احمدی نژاد که دادخیلی ها در می اورد!

وبه این میگویند ریزش آخر الزمان!
نقل قول کردن
+11 #691 شیطونک! 1389-06-08 00:22
با توجه به فرمایشات ارزشمند جناب سروستانی در باب مصداق شناسی

بنده از سخنان ایشان چند نتیجه گرفت:

1- اصولا ائمه اطهار زیاد حدیث میگفتن! چون میخواستن بگن ما چقدر بلدیم و علم لدنی داریم ( العیاذ بالله) پس ربطی به ما نداره که حدیث ها رو بررسی کنیم :D

2- از انجا که در همین سایت و وبلاگ از کلی از شخصیت های ظهور پرده برداشته شده! و جنابان فخیمه ساکت بودند ! اما نمیدانم چرا از وقتی اسم احمدی نژاد آمده فریاد همشان به آسمان رفته

پس نتیجه استنتاجی: هر روایتی که به احمدی نژاد بخوره باید کوبید به دیوار :-w (بیچاره دیوار! )

3- فرمایشات بعدی ایشان این است که چون مصداق شناسی سر خداوند را فاش میکند پس بداء میشود در ظهور! :)) پس یعنی خداوند (نوذ بالله) لجوج است! هی شخصیت های ظهور به دنیا میان بزرگ میشن یه عده اینا رو کشف میشکنن پخش میکنن خدا لج میکنه در ظهور بداء میشه باز دوباره....... همینجور تا آخر ادامه داره! :-&


چقدر مظلوم است امام زمان (عج) ...... :((

شب قدری اولین دعاتون فرج امام زمان باشه
نقل قول کردن
+8 #690 مبشر گمنام 1389-06-08 00:01
رييس‌جمهور:
ليالي قدر فرصت ذي‌قيمتي براي طلب خير و خوبي از خداوند است

خبرگزاري فارس: رييس جمهور شب‌هاي قدر را شب‌هاي توجه به خدا و توجه به امام عصر(عج) دانست و گفت: ليالي قدر فرصت معنوي بسيار ذي‌قيمتي است كه خداوند براي دعا و درخواست خير و خوبي دراختيار انسان قرار داده است.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري اسلامي ايران، محمود احمدي‌نژاد عصر امروز (يكشنبه) در جلسه هيأت دولت با گراميداشت فرا رسيدن شب‌هاي قدر اظهار داشت: در اين شب‌ها نبايد از لطف و رحمت خداوند مأيوس شد و از فرصت اين شب‌ها بايد براي درخواست‌هاي بزرگ از خداوند متعال بهره برد، چرا كه خزائن الهي بي‌پايان است.
رييس‌جمهور ادامه داد: همه بايد با بهره گيري از فرصت‌هايي كه خداوند در اختيارمان قرار داده، مخصوصاً ليالي قدر، بتوانيم با انگيزه‌اي قوي‌تر كار و تلاش كنيم.
احمدي‌نژاد با بيان اينكه دعا و راز و نياز با خالق هستي باارزش‌ترين و برّنده‌ترين سلاحي است كه در اختيار انسان قرار دارد، گفت: در اين شب‌ها بايد براي همبستگي، اتحاد و نزديك شدن دل‌ها به يكديگر دعا كرد.
نقل قول کردن
+9 #689 مبشر گمنام 1389-06-07 23:46
شب قدر است و قدر آن بدانیم/نماز و جوشن و قرآن بخوانیم

به درگاه خدا غفران و توبه/به شرطی که سر پیمان بمانیم

برای پاکی نفس و سعادت/همیشه بهر خود شیطان برانیم

شب تقدیر و ثبت سرنوشت است/دعا بر مومن و انسان بخوانیم

برای صیقل روح و روان ها/به دل دریائی از ایمان رسانیم

برای اولین مظلوم عالم/بسی خون دل ازچشمان چکانیم

هزاران لعنت و نفرین بسیار/به قاتلهای مولامان رسانیم

دراین شبهاتومهدی(عج)ر اصدا کن/چو یوسف غایب است حیران چنانیم

دعای اول وآخر ظهور است/که بیش از این در این هجران نمانیم

التماس دعا
نقل قول کردن
-6 #688 ناشناس 1389-06-07 23:41
به نقل از ناشناس:
به نقل از ناشناس:
نقل قول:
جبرئيل(ع) كه در آن زمان به شكل پرنده‏اى سفيد رنگ بر ناودان كعبه ايستاده، اولين كسى است كه با ايشان بيعت مى‏كند
اتفاقا دیشب هنگام اذان صبح شبکه 1 سیما داشت تصاویر پرنده سفيد روی ناودان کعبه را نشان می داد:-O
درست نديدم یکی بود يا چند تا، نمی دونم هم چه پرنده ای بود

دوستان منفی دادند و حتما فکر کردند خالی بستم :D
اما خودم ديدم! ولی راستش الان در ترديدم که موقع سحر بود يا افطار!
به هر حال سعی می کنم فیلمی از پرنده سفيد روی ناودان کعبه گير بیارم تا باور کنيد ;)
شبکه تهران و موقع افطار بود
ملاحظه ویدئو:
www.vidup.de/v/uxUuQ/
دریافت ويدئو:
www.vidup.de/v/uxUuQ/MOV002543.avi
نقل قول کردن
+5 #687 الوندي 1389-06-07 21:32
سلام
پيشنهاد مي كنم اين كتاب رو بخريد:
مهدويت و صلح كل
پديدآورنده: دكتر محمود احمدي‏نژاد
كتاب حاضر مجموعه‏اي از بيانات جناب آقاي دكتر محمود احمدي‏نژاد با نام مهدويت و صلج كل مي‏باشد با توجه به اهميت و انديشه‏هاي ايشان در حوزه مهدويت اين مجموعه جمع‏آوري شد.
قيمت فروش: 12,000 ريال

www.emad.ir/default.asp?idn=product&id=1907
نقل قول کردن
+5 #686 عاشق امام 1389-06-07 21:29
عبدالله دوم پادشاه اردن روز یکشنبه امان را به مقصد واشنگتن ترک کرد. عبدالله دوم قرار است پیش از آغاز مذاکرات مستقیم میان فلسطینی ها و اسرائیل در یک نشست شش جانبه شرکت کند. پادشاه اردن ساعاتی پیش از عزیمت به امریکا با ایهود باراک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در امان ملاقات کرد. بر اساس اعلام دربار اردن محور این ملاقات بررسی راههای تضمین موفقیت مذاکرات مستقیم میان فلسطینی ها و اسرائیل بود." ملک عبدالله قرار است روز چهارشنبه یعنی یک روز پیش از آغاز مذاکرات مستقیم در نشست شش جانبه ای که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میزبان آن است شرکت کند. به گزارش خبرگزاری آلمان از امان در نشست واشنگتن علاوه بر اوباما و عبدالله ، حسنی مبارک رئیس جمهور مصر ، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین ، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و تونی بلر نماینده گروه چهارجانبه صلح خاورمیانه حضور خواهند داشت
نقل قول کردن
+5 #685 عاشق امام 1389-06-07 21:28
همزمان با شب19 ماه مبارک رمضان شب ضربت خوردن مولای متقیان امام علی (ع) هزاران تن از مردم عراق از مناطق مختلف این کشور راهی نجف اشرف شده اند تا در کنار بارگاه ملکوتی این امام همام با شرکت در مراسم لیالی شب قدر در سوگ امام نخستین شیعیان عزاداری کنند. به گزارش خبرنگار اعزامی واحد مرکزی خبر از نجف اشرف/ از امشب نجف اشرف شاهد حضور دستجات عزاداری و سینه زنی است. مراسم شبهای نوزدهم ، بیست و یکم و بیست و سوم ماه مبارک رمضان با شکوه هرچه تمامتر با حضور زوار در نجف اشرف ،کربلای معلی وکاظمین برگزار می شود. این در حالی است که نیروهای امنیتی عراق امنیت کامل زوار را تامین کرده اند و شورای استان نجف هم روز 21 رمضان شهادت امام نخستین شیعیان را تعطیل رسمی اعلام کرد
نقل قول کردن
+4 #684 مبشر گمنام 1389-06-07 21:22
جناب علی اصغر
اینجا را دیده اید؟ نویسنده را می شناسید؟

aolih.blogfa.com/post-72.aspx
رمز گشایی از شعیب بن صالح
نقل قول کردن
+6 #683 عاشق امام 1389-06-07 21:16
راديو صداي روسيه: تنها ديوانه ها مي توانند تصميم به حمله عليه ايران بگيرند
kayhannews.ir/890607/3.HTM#other310

بازجوي سيا چگونه معاون آژانس شد
kayhannews.ir/890607/14.HTM#other1400

مسئول روابط عمومي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي از جنگ رواني رسانه هاي استكباري و برخي رسانه هاي منطقه با انتشار مصاحبه هاي مجازي با فرماندهان سپاه خبر داد.
kayhannews.ir/890607/14.HTM#other1405

مواظب باشیم جا نمانیم
ملائکه به جامانده‌های شب قدر می‌خندند
www.rajanews.com/detail.asp?lang_id=&id=60199

ژنرال مولن: مشكل آني آمريكا بحران اقتصادي است نه ايران
kayhannews.ir/890607/2.HTM

6 روز مونده به 12 شهريور و خبري از لينك داغ براي روز قدس نيست! =)) =))
نگراني سايت صهيونيستي از بي رمقي فتنه گران در آستانه روز قدس
kayhannews.ir/890607/2.HTM
نقل قول کردن
+8 #682 قاسم 1389-06-07 20:58
بسم الله الرحمن الرحیم
الا ان نصراله قریب @};-
انا فتحنا لک فتحا مبینا @};-
ان تنصراله ینصرکم و یثبت اقدامکم @};-
نصر من الله و فتح قریب @};-
اینها رو گفتم به منتقدینی که این روزهای پراز نشانه که بوی یار به خوبی حس می شه که با علم و آگاهی به مطالب بالا خودشون رو به کری و کوری زدند اما زبانشان 7متر شده بدونید خواسته یا نا خواسته در صف دشمنان اسلام قرار گرفته اید ، بجای اینکه با هم متحد بشیم و نقشه های شوم دشمن رو بر آب کنیم با هم دست به یقه شدیم البته ما کار خودمون رو می کنیم و اگر دیر بجنبید رو سیاهی به دیگ می مونه * به امیرالمومنین چیزی جز برای رضای خدا و ائمه نگفتم * اون طرف چه زمینه چینی هائی علیه ما شیعه ها داره می شه اما شما خود تون رو به بی طرفی زدید و با 4 تا خبر تو سایت هاتون در دکان باز کردید بیاید مثل سایت ظهور نزدیک است یه حمله همه جانبه رو علیه دشمن آغاز کنیم و مردم رو نسبت به مسائل دورو برمون در رابطه با ظهور آگاه کنیم تا موج جدید و افزایش دعا و عمل خالص همه جانبه زودتر مار و به هدفمون برسونه ، کاری که تو سال 81 و 82 باید می کردیم که شرایط مهیا بود ولی چون در زمان ممد عشق تمدن بود صورت نگرفت برگشتن می گن اگه بگیم جون سید خراسانی نصراله و شعیب به خطر می افته بابا این یعنی ضعف عقیده چون ائمه تا آخر کار رو برای ما تو روایت ها گفتند بابا درک کنید این بزرگواران تا زمان ظهور و بعد از آن مصونیت جانی دارند و کسی نمی تونه غلطی کنه چون ما پیش مرگشون هستیم L-) .
نقل قول کردن
+12 #681 علي اصغر 1389-06-07 19:46
به نقل از مبشر گمنام:
به نقل از سحریار:
سلام خدمت همه بزرگواران و شدیدا التماس 2A در شب قدر

اقای سروستانی دریک نوشته بنام اندرحکایت شعیب بن صالح فرموده اند:
"تکلیف ما به هیچ عنوان مصداق یابی نیست !"

بنده که ازهمین جا موافقت خود را اعلام می کنم.

بله ایشان کاملا راست می گویند تکلیف ما گذاشتن احادیث لای جرز دیوار ست !
اصولا ائمه اطهار این احادیث را فرمودند که قطر دیوارها کمی کلفت تر شود!!!! :D !!!!! و اصولا هرچقدر مردم مطمئن شوند ظهور اصلا نزدیک نیست بهتراست .حتی اگر 95 درصدنشانه ها با روایات جور دربیاید!!!!! :((

خدایا غربت مارا به حضور ولی ات همین امشب خاتمه بده. @};-
آمین


اضافه بفرمائید جهت کاشت در مزرعه چغندر!

من واقعا نمی فهمم که امثال استاد سروستانی به پشتوانه کدام منطقی، این همه احادیث ظهور را با یک ایستک نوش جان می کنند؟؟!!

و اینکه دقیقا درست می فرمائید. مشکل اصلی آقای سروستانی و دوستانی از این قبیل این است که به "نزدیک بودن ظهور" اعتقاد ندارند و این سرآغاز همه کوتاه بینی ها و اشتباهات استراتژیک است.

با سلام و درود و تسليت فرارسيدن ايام شهادت اميرالمومنين(ع)

البته فكر مي كنم استاد سروستاني هم نزديكي ظهور را قبول داشته باشند البته نه آنقدري كه ما نزديك مي بينيم.

هرچند براي بنده هم اين فرمايشات ايشون به هيچ وجه قابل درك نيست ، اما فكر مي كنم رعايت وحدت و برادري و تداوم فضاي محبت و احترام در اين مسير اثرگذارتر خواهد بود.

هرچند ما اعتقاد خود را داريم و بر پايه همان نيز برنامه ريزي و عمل خواهيم كرد.
ما اعتقاد داريم كه مصداق شناسي عالمانه و دقيق از روي احاديث عصر ظهور و ترويج آن يك تكليف و رسالت بزرگ در ميان منتظران امام زمان(عج) است و البته صحت و درستي اين مطلب را نيز با دهها حديث نشان داديم.

يا علي
نقل قول کردن
+6 #680 مبشر گمنام 1389-06-07 19:32
اظهارات "يوسف " درخواست قتل‌عام فلسطينيان است

به گزارش فارس به نقل از روزنامه صهيونيستي "يديعوت‌آحارونو ت "، "صائب عريقات " در واكنش به اظهارات جنجالي "عواديا يوسف " عليه "محمود عباس " رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين گفت كه اين سخنان همانند دعوت براي قتل‌عام فلسطينيان است.
وي افزود: سخنان اين خاخام تهاجم به تمامي تلاش‌ها براي پيشبرد مذاكرات صلح است.
"عواديا يوسف " خاخام ارشد و رهبر معنوي يهوديان در تازه‌ترين فتواي خود درباره فلسطينيان گفت: رهبران و مردم فلسطين به دليل دشمني با اسرائيل محكوم به نابودي هستند و همه جهان بايد براي نابودي آنها اقدام كنند.
وي در مراسم هفتگي خود در يكي از كنيسه‌هاي نزديك بيت‌المقدس گفت: "ابومازن " رئيس تشكيلات خودگردان و تمام اين فلسطينيان اهريمني بايد از طرف جهان نابود شوند.
اين خاخام صهيونيست در سال 2001 نيز در فتواي خود صراحتا اعلام كرد كه اعراب و فلسطينيان بايد نابود شوند.
نقل قول کردن
+7 #679 مبشر گمنام 1389-06-07 19:28
به نقل از سحریار:
سلام خدمت همه بزرگواران و شدیدا التماس 2A در شب قدر

اقای سروستانی دریک نوشته بنام اندرحکایت شعیب بن صالح فرموده اند:
"تکلیف ما به هیچ عنوان مصداق یابی نیست !"

بنده که ازهمین جا موافقت خود را اعلام می کنم.

بله ایشان کاملا راست می گویند تکلیف ما گذاشتن احادیث لای جرز دیوار ست !
اصولا ائمه اطهار این احادیث را فرمودند که قطر دیوارها کمی کلفت تر شود!!!! :D !!!!! و اصولا هرچقدر مردم مطمئن شوند ظهور اصلا نزدیک نیست بهتراست .حتی اگر 95 درصدنشانه ها با روایات جور دربیاید!!!!! :((

خدایا غربت مارا به حضور ولی ات همین امشب خاتمه بده. @};-
آمین


اضافه بفرمائید جهت کاشت در مزرعه چغندر!

من واقعا نمی فهمم که امثال استاد سروستانی به پشتوانه کدام منطقی، این همه احادیث ظهور را با یک ایستک نوش جان می کنند؟؟!!

و اینکه دقیقا درست می فرمائید. مشکل اصلی آقای سروستانی و دوستانی از این قبیل این است که به "نزدیک بودن ظهور" اعتقاد ندارند و این سرآغاز همه کوتاه بینی ها و اشتباهات استراتژیک است.
نقل قول کردن
+8 #678 سحریار 1389-06-07 18:39
سلام خدمت همه بزرگواران و شدیدا التماس 2A در شب قدر

اقای سروستانی دریک نوشته بنام اندرحکایت شعیب بن صالح فرموده اند:
"تکلیف ما به هیچ عنوان مصداق یابی نیست !"

بنده که ازهمین جا موافقت خود را اعلام می کنم.

بله ایشان کاملا راست می گویند تکلیف ما گذاشتن احادیث لای جرز دیوار ست !
اصولا ائمه اطهار این احادیث را فرمودند که قطر دیوارها کمی کلفت تر شود!!!! :D !!!!! و اصولا هرچقدر مردم مطمئن شوند ظهور اصلا نزدیک نیست بهتراست .حتی اگر 95 درصدنشانه ها با روایات جور دربیاید!!!!! :((

خدایا غربت مارا به حضور ولی ات همین امشب خاتمه بده. @};-
آمین
نقل قول کردن
+10 #677 عاشق امام 1389-06-07 18:22
ما دوستداران رئیس جمهور را دوست داریم

استمرار برخوردهای فاشیستی با افتخاری

www.hefanews.ir/politics/areas/2903-dolat.html
بهتره برای دلجویی از این هنر مند متعهد بسیج شویم
کاری که باید در مقابله با جو سازی علیه این هنرمند انجام میدادیم و انجام ندادیم و شاید همین باعث شده آقای افتخاری باب گلایه از رئیس جمهور عزیزمون رو باز کنه
نقل قول کردن
+5 #676 عاشق امام 1389-06-07 18:06
به نقل از سید الیاس نقیبی جلالی:
حواست رو جمع کن احمدی نژاد همون شعیبه- به هاشمی بگو دیگه چه نقشه ای چیدی؟؟؟


آقای نقیبی
فکر کنم در کامنتی از شما خوندم که مقاله ای به زبان انگلیسی در مورد سید خراسانی خوندید
اگه درسته میشه آدرسش رو بدید؟
نقل قول کردن
+6 #675 313 1389-06-07 17:56
اسناد جديد درباره مدرك دكتراي! یکه تاز عرصه قانون و اخلاق!
www.rajanews.com/detail.asp?id=34328

شوك رسانه‌هاي دنيا از اقدام متقابل ايران
rajanews.com/detail.asp?id=60139

متهمــان انفجـار 8 شهريور 60 را بيشتر بشناسيد
rajanews.com/detail.asp?id=60138
نقل قول کردن
+6 #674 313 1389-06-07 17:39
استمرار برخوردهای فاشیستی با افتخاری
www.hefanews.ir/politics/areas/2903-dolat.html

بالاخره توکلی به یاد اخلاق افتاد!!!
www.hefanews.ir/politics/areas/2892-tavakoli.html
نقل قول کردن
+7 #673 313 1389-06-07 17:33
محققانDNA: هيتلر ريشه‌يهودي دارد

گزارش يك مجله‌ي بلژيكي حاكي از ان است كه‌ آدولف هيتلر به لحاظ ژنتيكي به اعراب آفريقاي شمالي و يهودي‌ها برمي گردد.

به گزارش حفا نیو از ايسنا، ژان پائول مولدرز روزنامه نگار بلژيكي و مارك ورميرن، مورخ اين كشوربا بررسي نمونه‌ي بزاق 39 تن از وابستگان ونزديكان به جا مانده از آدولف هيتلر، رهبر نازي‌هاي آلماني از نسبت بيولوژيكي وي با نژادهاي عربي آفريقا و يهودي خبر دادند.

به گزارش مجله‌ي خبري بلژيكي "knack" مولدرز از سال 2008 به بررسي دي.ان.اي برخي ازنزديكان پدري به جا مانده از هيتلر پرداخته است.
اين آزمايش‌ها شامل بررسي دي.‌ان.‌اي "الکساندر استوارت هاتسون" 61 ساله خواهرزاده بزرگ هيتلر و يک کشاورز اتريشي با نام "نوربرت" بوده که ظاهراً او نيز از نوادگان هيتلر بوده است.

مارک ورميرن نيز اظهارداشت كه تك گروه(Haplogroup ) مشاهده شده در آلمان و شرق اروپا به ندرت مشاهده شده است و اينگونه کروموزوم‌ها در واقع در مناطقي مانند مراکش، الجزاير، ليبي و تونس و همچنين در ميان يهوديان اشکنازي (يهودياني از شمال و مرکز اروپا) و يهوديان سفارديک (يهوديان اسپانيايي و پرتغالي با اصليتي از شمال آفريقا) ديده مي‌شود.

تك گروه E1b1b1 يكي از ساختارهاي اصلي جمعيت يهود است.

اين مجله بلژيكي كه اقدام به انتشار يافته‌هاي خود كرده اعلام كرد كه آزمايشات ژنتيكي در شرايط آزمايشگاهي سخت ودقيق امتحان شده است.
نقل قول کردن
+9 #672 313 1389-06-07 17:25
هشدار: تاکنون همه کسانی که به نوعی در پیگیری پرونده هشت شهریور نقش داشته اند کشته شده اند.

هشتم شهریور یاد آور واقعه انفجار دفتر نخست وزیری، در سال 1360 می باشد. پرونده انفجار دفتر نخست وزيري، با وجود آنكه شهادت چند تن از كارگزاران نظام را در خود دارد و ابعاد فاجعه از نظر كمّي قابل مقايسه با انفجار 7 تير حزب جمهوري اسلامي نيست اما همواره حساسيت هاي فراواني را در خود داشته و ناظران سياسي كماكان از آن به عنوان يكي از نقاط كور تاريخ انقلاب ياد مي كنند.

اگرچه سازمان مجاهدين خلق (منافقين) بلافاصله پس از اين انفجار مسئوليت آن را برعهده گرفت اما حواشي اين رويداد، نشان داد، اين اعلام، بيشتر به يك اظهار وجود و اعلام قدرت كاذب شبيه بوده تا واقعيت.

مسعود كشميري عامل انفجار دفتر نخست وزيري كه در روزهاي آخر حتي تا مقام دبيري شوراي عالي امنيت ملي نيز ارتقا يافته بود، پس از اين انفجار از كشور گريخت. اما ظاهرا دوستان و عوامل پشتیبانی کننده او هنوز و پس از حدود 29 سال که از آن واقعه گذشته، در داخل کشور به سر می برند و این است آن نقطه کوری که معلوم نیست اینان چگونه و با چه نفوذی است که تاکنون توانسته اند بدون هیچ مزاحمتی در داخل کشور بمانند و به فعالیت های گسترده سیاسی، اقتصادی و ... خود بپردازند و نکته مهمتر آن که :

این ها چه کار انجام نشده ای در این کشور دارند که سال ها است برای آن صبر کرده اند و هنوز از کشور خارج نشده اند؟ چه کار عقب مانده ای برای آن ها در این کشور وجود دارد که حاضرند چنین بهایی را برای آن پرداخت کنند؟ این چه قدرت و نفوذی است که هربار این پرونده ی نا تمام ، در صدد بازبینی مجدد قرار می گیرد ، اینان مانع می شوند؟ گویی دست هایی در کار است که به جریان افتادن پرونده هشتم شهریور، هنوز هم صاحبان آن را با خطر مواجه می کند.
ادامه مطلب:ahmadkaramad.blogfa.com/post-25.aspx
نقل قول کردن
+15 #671 سید الیاس نقیبی جلالی 1389-06-07 17:22
حواست رو جمع کن احمدی نژاد همون شعیبه- به هاشمی بگو دیگه چه نقشه ای چیدی؟؟؟
نقل قول کردن
+9 #670 سید الیاس نقیبی جلالی 1389-06-07 17:17
افطاری همسایه‌های انتهای فلسطین جنوبی با رهبر معظم انقلاب
هفته‌ گذشته و در دومین جمعه‌ ماه مبارک رمضان، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای میزبان خانواده‌های همسایه‌ بیت رهبری بودند. این مراسم ساعتی پیش از اذان مغرب آغاز شد و با اقامه نماز جماعت، صرف افطار به پایان رسید. آنچه در پی می‌آید گزارشی است از این دیدار.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سایت دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری،حواشی این دیدار در پی آمده است:

«امروز فقط همسایه‌ها... فقط اونایی که کارت دعوت دارند...» یکی از بچه‌های حفاظت این را گفت و دستش را گرفت جلوی من که یعنی برگرد. تا قبول کند که من هم قرار است امروز با همسایه‌ها مهمان رهبر باشم، نیم ساعتی طول کشید.

بوی سبزی تازه حسینیه را پر کرده بود و این، دل ‌ضعفه‌ قبل از افطار مرا بیشتر می‌کرد. به خصوص که دیدم سفره‌های افطار چیده شده است.

چهره‌هایی که مهمان بودند نه مثل مسئولان نظام رسمی به نظر می‌رسیدند و نه مثل دانشجویان پرشور و نشاط. آرام، دور هم نشسته و در گعده‌های چند نفره مشغول صحبت بودند. انتهای سالن هم یک دسته چهارنفره از بچه‌های ده – یازده‌ساله مثل بچه ‌های شلوغ آخر کلاس، روی صندلی‌های پلاستیکی ته حسینیه، شیطنت می‌کردند. بقیه صندلی‌ها را هم پیرمردها و پیرزن‌های محل به خود اختصاص داده بودند.

یکی از محافظ‌ ها با کودکی که کنار پدربزرگش نشسته بود شوخی می‌کرد و می‌خندید! چشمم از تعجب گرد شده بود؛ حفاظت و شوخی؟ حفاظت مهربان شده بود (البته همیشه مهربان است!) این را خلوتی حسینیه می‌گفت و پسربچه‌ای که عرض حسینیه را با سرعت می‌دوید تا نزدیکی صندلی روی سکوی و برمی‌گشت و این کار را به عنوان سرگرمی ادامه می‌داد!

از قسمت خانم‌ها فاصله داشتم اما از همهمه‌ها و رفت و آمدهایشان معلوم بود که آن طرف هم بازار گپ و گفت همسایه‌ها گرم است. ترکیب تیپ و مدل میهمانان امروز، مثل دیدارهای عمومی نبود و صدای کودکان از قسمت زنانه قطع نمی‌شد. یک پیرزن هم با چادرنمازش آمده بود؛ یکدست سفید، روی صندلی نشسته بود و ذکر می‌گفت.
www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1142644
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

» ابتدای نظرات (709)