رایحه ظهور

Switch to desktop عضویت Login

حماسه مقاومت تاریخی غزه ، ظهور را نزدیک تر کرد ، جهان در انتظار منجی

 فجایع هولناک غزه به جهانیان ثابت کرد ، که حاکمیت امروز جهان آنچنان وحشی و خونریز است که جز با ظهور یک منجی و سقوط نظام کنونی ، امیدی به اصلاح و صلح و عدالت وجود ندارد.

» ابتدای نظرات (1092)

 

 از حدود دوماه ماه قبل که با حماقت و جنایت اسرائیل و حامیانش نسل کشی جدید در غزه ی بی دفاع آغاز شد و توسط لنز دوربین ها کشتار وحشتناک مردم مظلوم غزه به جهانیان مخابره گردید و موجی از بهت و تاثر و جریحه دار شدن احساسات را در جهان به راه انداخت ، این سئوال در کنه وجود بسیاری از وجدانهای متاثر نقش بست :

آیا برای این قتل عام ها پایانی نیست؟

آیا کسی نیست که بتواند در هنگامه ی بی کفایتی مدعیان حقوق بشر راه نجاتی به انسان مظلوم و درمانده نشان دهد؟

آیا کسی نیست که این انسانهای مظلوم را نجات دهد؟

و این انگیزش وجدانها و خیزش انسانها دقیقاً همان چیزی است که در روایات عصر ظهور با عنوان" طلب صلح و عدالت" بدان اشاره شده و ما از آن با نام "عطش نجات و ظهور" نام می بریم

غزه اگر از یک سو ، جولانگاه جنایتکاران و جانیان عصر حاضر بود اما از سوی دیگر نمایشگاه باشکوهی بود از مقاومت و ایثار و ایمان و مبارزه و جهاد.

و فرصتی بود برای وجدانهای خفته ی جهان تا به خود آیند و برای این وضعیت وخیم جهان ( هرچند در نهان و ضمیر خود ) به دنبال چاره و نجاتی باشند تا راه تکرار تراژدی غزه که ممکن است در آینده ی نزدیک در مقیاسی وسیع تر توسط جنایتکاران تکرار گردد ، ببندند.

به نظر می رسد مظلومیت و مقاومت جانانه و تاریخی غزه ، برکاتی عظیم در راستای تعجیل در فرج نهایی و زمینه سازی تحول بزرگ عصر حاضر در جهت ظهور منجی عالم بشریت داشته است که به برخی از جوانب آن به صورت کوتاه اشاره می شود :

1- رسوایی استکبار :

استکبار جهانی از حاکمان آمریکای شیطان بزرگ گرفته تا برخی کشورها مزور و مکار اروپایی امتحان بسیار بدی در بحران غزه دادند ، و در معرض افکار عمومی ملتها رسوا و شرمنده شدند ، حمایت آشکار از جنایتهای هولناکی که دل هر انسانی را به درد می آورد مجال دفاع برای مدعیان حقوق بشر و شبکه رسانه ای حامی آنها که تا کنون خود را با بهانه های مختلف تنها حامی حقوق انسان جا می زدند ، باقی نگذاشت و ته مانده ی آبروی آنها که با جادوی رسانه ها برای خود کسب کرده بودند ، برباد رفت.

قطعاً این رسوایی و بی آبرویی استکبار و حامیانش که در هنگام ظهور اصلی ترین دشمن امام عصر(عج) هستند را می توان زمینه ساز و تسهیل کننده ی امر فرج دانست ، همچنانکه منجی عالم بشریت با تکیه بر همین امر یعنی روگردانی ملتها از نظام سلطه ، مبارزه جهانی خود با ظالمان و جنایتکاران و مزدوران آنها را در پناه حمایت و تایید ملتها سریعتر و آسان تر به پیش خواهد برد.

2- رسوائی منافقان و یهودان امت اسلامی:

فاجعه ی غزه بار دیگر و این بار بیشتر از قبل حاکمان مزدور و بی لیاقت اسلامی را مفتضح و بی آبرو کرد زمانی که آنها نه تنها تماشاگر کشتار مسلمانان غزه بلکه بعنوان حامی و مشوق قاتلان صهیونیستی در این جنایت دست داشتند ، دیگر کیست در دنیای اسلام که نداند اکثر حاکمان دست پرورده غرب مهره های استکبار جهانی هستند که در نهضت جهانی اسلام ابتدا باید از شر آنها خلاص شد و آنها را از پیش پای نهضت جهانی اسلام برداشت ، این فکر و اندیشه که بخش مهمی از آن ، دستاورد مقاومت مظلومانه غزه است را می توان بعنوان بخشی از فرآیند نهضت جهانی اسلام دانست که حاصل شده است.

 3- تنفر روز افزون توده های مردمی از ظلم جهانی و آمادگی برای تقابل

صحنه های دلخراشی که علی رغم سانسورهای امپراطوری رسانه ای بصورت پیوسته در طی 50 روز از کودکان و مردم بی دفاع غزه در سراسر جهان پخش می شد آنچنان خشم و تنفری در مردم جهان به وجود آورد که اگر زمینه های درگیری و جنگیدن برای مردم جهان فراهم شود ، شاهد تقابل میلیونی و بلکه دهها میلیونی مردم مسلمان و غیرمسلمان جهان با ظالمان و جنایتکاران جهانی خواهیم بود و این آمادگی برای تقابل با ظلم و ظالم را باید پدیده ای مبارک دانست زیرا هرچند در حال حاضر چنین زمینه ای برای جنگیدن توده های مردمی با ستمگران وجود ندارد اما در آستانه ظهور و در هنگام قیام ملتها به رهبری منجی آسمانی که زمینه فراهم خواهد شد ، آمادگی قبلی نقش تعیین کننده ای در تسریع پیروزی خواهد داشت.

4- اثبات دگر باره ی ناکارآمدی تمدن غرب و نیاز به منجی آسمانی

جنایات صهیونیستها و حامیانشان در غزه نمایشگاهی از تمدن بی رحم و وحشی و مزور غربی بود جایی که به دروغ حقوق یک انسان و حتی حیوان را دستمایه اغراض سیاسی خود می کنند و در جایی دیگر در برابر کشتار فجیع هزاران هزار انسان بی گناه و مظلوم و بی دفاع ، مهر سکوت بر لب می زنند و با بی شرمی آن را تایید و حمایت می کنند.

بی تردید چنین تمدنی محکوم به شکست است و هیچ انگیزه و اقبالی در توده های بشری در درازمدت بسوی آن وجود نخواهد داشت.

اینک محرومین و مستضعفین جهان به خوبی دریافته اند که دلخوش کردن به تمدن غرب و سازمان ملل و امثالهم سرابی بیش نیست و باید سعادت و راه آینده را در جایی دیگر جستجو کرد جایی که عدالت ، معنویت و کرامت انسان توام با حقوق بشر توسط دینی آسمانی و برگزیده ای الهی بشارت داده شده است.

5- اتحاد ملتها در جهت مقابله با ظالم و دفاع از مظلوم

شاید بتوان گفت در طی سالهای گذشته به ندرت بتوان مسئله ای انسانی را یافت که اینگونه توده ی انسانها از هر دین و آیین و نژاد و کشور را به میدان آورده و متحد کرده باشد ، در میان معترضان صدها هزار نفری که هر روز در سراسر جهان به میدان می آمدند تنها یک اشتراک وجود داشت ، دفاع از مظلوم و اعتراض به ظالم و این پدیده مبارک همان چیزی است که در هنگام ظهور منجی عالم بشریت رخ خواهد نمود ، امواج اقیانوس مردمی در سراسر جهان به تدریج شکل خواهد گرفت و با رهبری انسانی الهی ریشه ظلم و ستم را خواهد کند که زمینه و طلیعه آن از هم اکنون در سراسر جهان دیده می شود.

6- اثبات دگرباره امکان پیروزی اقلیت مقاوم بر اکثریت متجاوز ، آبدیده  و قوی تر شدن محور مقاومت

بعد از پیروزی معجزه آسا و شگفت انگیز محور مقاومت در جنگهای 33 روزه و 22 روزه و پیروزی در جنگ جهانی سوریه ، اینک مقاومت جانانه مردم غزه در 50 روز برگ زرین و افتخار دیگری بود که نشان داد و بار دیگر ثابت کرد که امکان پیروزی اقلیت بر اکثریت به شرط ایمان و مقاومت وجود دارد و این دقیقاً حقیقتی است که در هنگام ظهور رخ خواهد داد ، اقلیتی محض که با داشتن رهبری الهی در هنگام ظهور با شجاعت و ایمان ، کار خود را آغاز کرده اند به سرعت توده های مردمی را جذب کرده و در زمانی کوتاه بر اکثریت حاکم غلبه کرده و درخشان ترین پیروزی تاریخ را رقم خواهد زد.

اینک و با پیروزی های مکرر گروههای مقاومت بر دشمن پرمدعای صهیونیستی تحولات هنگام ظهور بسیار ملموس ، قابل باور و دست یافتنی شده است.

7- پرچمداری ایران (قوم زمینه ساز) بعنوان دشمن اصلی استکبار و حامی مظلومان

 

چندین دهه است که ایران اسلامی پرچم مقابله مدبرانه با استکبار را برافراشته است و در برهه های مختلف نشان داده است که لیاقت رهبری و پرچمداری جهان اسلام و حرکت جهانی محرومان و مستضعفان را دارا بوده و به خوبی از عهده این امر مقدس برمی آید. در جنگ اخیر غزه و سرمداری ملت و نظام ایران اسلامی بار دیگر این امر به اثبات رسید و در میان ملتهای مسلمان که به چشم خود خفت و خواری حاکمان اسلامی در برابر اسرائیل خون آشام را می دیدند، دفاع جانانه و رهبری حکیمانه امام خامنه ای تاثیر و جلوه دیگری داشت.

این حقیقت به خوبی در روایات عصر ظهور بیان گردیده که انقلاب مردم مشرق زمین زمینه ساز ظهور منجی عالم بشریت بوده و آن حضرت با محور قرار دادن امکانات و توان این انقلاب و به یاری لشگریان سیدخراسانی حرکت خود برای آزادسازی کشورهای مسلمان و قدس شریف را پایه گزاری خواهد نمود.

نقش بی بدیل جمهوری اسلامی در تبدیل شدن به رهبر جهان اسلام و تکیه گاه محور مقاومت به خوبی تحقق روایات عصر ظهور را نشان می دهد و البته این تحولات ، بشارت بخش بسیار نزدیک بودن مرحله نهایی این روند و آزادسازی قدس شریف توسط سپاه بزرگ اسلام با رهبری منجی عالم بشریت است.

تحولات کنونی غزه و فلسطین و تاثیر شگرف آن در بیداری ملتها و رسوائی نظام سلطه که بی گمان موجب تعجیل در فرج منجی عالم بشریت است از فرمایشات امام خامنه ای(مدظله) که در بیش از یک دهه قبل فرمودند : قضیه فلسطین کلید رمزآلود گشودن درهای فرج بر روی امت اسلامی است ، رمزگشایی کرد.

آخرین ویرایش در

دیدگاه‌ها   

-2 #1092 سعید lpll 1393-11-02 15:31
به نقل از محمودِ امت:
:-& :-& :-& :-& :-& :-& :-& :-& :-& :-& :-& :-&

حال ادم بهم میخورد اینجا اسم اون مرداحمدی نزاد میبرید
نقل قول کردن
+3 #1091 سیدتقوی 1393-06-30 17:14
داستان تنهایی حزب الله شمیران و انصار سوگلی !!!
در همان دوران ( سال 75 ) با توجه به اولویت نهی از منکرهای سیاسی ، با برخی از دوستان و خانواده ی شهدای منطقه شمیران گروهی با نام « حزب الله شمیران » راه انداختیم تا فقط نهی مسئولان کج رو را دنبال کنیم .
کارمان را با تجمع مقابل شهرداری منطقه یک در اعتراض به بازگشت سرمایه داران غربگرا و ساخت برج ها و حذف نام شهیدان از کوچه های آن منطقه شروع کردیم ، مسئولان مناظق چهارده گانه ی به اصطلاح حزب الله که از طرف مرکز خاصی اداره می شد به دیدنمان آمدند و خواستند که در کارهایمان با آنها هماهنگ باشیم ولی ما مستقل ماندیم و ...
چندی بعد تجمعی اعتراضی راه انداختیم برای اعتراض به بازی سیاسی دختر رئیس جمهور وقت که با کمک چند وزارت خانه و شهرداری تهران به جای حل اساسی مشکلات بانوان و جوانان به نمایش های خیابانی دخترکان خاص می پرداخت ، برای تجمع مقابل دفتر آن آقازاده جناب رفسنجانی - که در فتنه کوی دانشگاه سال 78 و فتنه 88 خبر ساز شد - برنامه ریزی کردیم و از انصار و برخی از مداحان اثر گذار هم کمک خواستیم تا در آن تجمع آراممان همراهیمان کنند ، ولی از همراهی خبری نشد و از همه عجیب تر اینکه برخورد شدید انتظامی و امنیتی با ما و دیگر دوستان چندین سال دنباله داشت ولی جنابان انصار که در تجمعاتشان شکسته شدن شیشه ی سینماها و برخورد های فیزیکی نیز مشاهده می شد به راحتی به کار خود ادامه می دادند ؟!
دفتر نشریه انصار خانه ای وسیع و ویلایی شد در خیابان فلسطین جنوبی که در دولت جناب رفسنجانی به آنان داده شد و ماهانه برای هزینه آن نشریه ی وزین از غیب چک های امضا شده می رسید !
ولی با دوستان ما که تجمعی آرام و ناصحانه مقابل دفتر المپیک بانوان ( دفتر فائزه رفسنجانی ) داشتند ، کاری کردند که حتّی گردانندگان مساجد نیز با تهدید یا تطمیع حاضر به همکاری برای تشکیل جلساتمان نیز نبودند و ...
نقل قول کردن
-2 #1089 مسلم3 1393-06-25 22:19
آقا یکی این حرف منو به دایی برسونه تو را به خدا
zehkeluot.blogfa.com/
نقل قول کردن
+7 #1088 محمود 1393-06-25 14:17
C:\Users\Mahmoud\Desktop\۱.jpg

دوستان بیايبد عصبانیت خود را بر سر عاملین این قصم از وحشیگریها فرود آوریم ولی هم دیگر را دوست بداریم.
نقل قول کردن
0 #1087 سعاح 1393-06-25 13:06
امتحان، امتحان اخلاص هست و پایمردی!

بنظرم یک راه برای غربال آخرالزمانی این است که بظاهر مدام نزدیک و دور شدن زمان ظهور سینوسی پیش بیاید تا هر بار یک عده ای رد شوند۔ در آخر فقط کسانی باقی خواهند ماند که همه امید شون به ظهور هست و اگر ظهور نباشد مرگ رو بر وضع موجود ترجیح میدهند نه اینکه خودشون رو برای زندگی بدون ولی خدا عج راضی کرده باشند۔
نقل قول کردن
-2 #1086 خادمی 1393-06-25 12:58
به نقل از سعاح:
عجله کار شیطونه۔ صبر کنید آن هم از نوع جمیلش۔

بله اظهر و من الشمس است که .............ول ی.........
نقل قول کردن
+2 #1085 سعاح 1393-06-25 12:37
به نقل از خادمی:
نه جانم اینطوری نیست.بهتره بگی قرار بود اتفاقاتی رخ بده بداء حاصل شد

عجله کار شیطونه۔ صبر کنید آن هم از نوع جمیلش۔
نقل قول کردن
-2 #1084 سعاح 1393-06-25 12:36
دیدگاه داعش ::: بدون شرح

نقل قول کردن
-2 #1083 خادمی 1393-06-25 12:29
به نقل از سعاح:
بعد از اتمام ریاست جمهوری یک توقف موقت به میان آمده است برای تجدید قوا۔ نگران نباشید بزودی محکم تر از قبل ظاهر خواهند شد، انشاء الله در لشکر امام زمان روحی و ارواحنا له الفداه۔

نه جانم اینطوری نیست.بهتره بگی قرار بود اتفاقاتی رخ بده بداء حاصل شد
نقل قول کردن
+1 #1082 سعاح 1393-06-25 11:58
به نقل از خادمی:
زدی وسط خال
چرا بعد از اتمام ریاست جمهوری این حرکت قطع و تکرار نشد

بعد از اتمام ریاست جمهوری یک توقف موقت به میان آمده است برای تجدید قوا۔ نگران نباشید بزودی محکم تر از قبل ظاهر خواهند شد، انشاء الله در لشکر امام زمان روحی و ارواحنا له الفداه۔
نقل قول کردن
+1 #1081 سعاح 1393-06-25 11:54
عذر می خواهم اما می خواهم بدانم آقای خاطره با این کنایه علیه چه کسی شمشیر رو از رو بسته اند؟:

برخی ها با تقلب، انقلابی شده اند!

hashemirafsanjani.ir/.../...
نقل قول کردن
+4 #1080 خادمی 1393-06-25 11:51
به نقل از سعاح:
اسلام پیروز است ::: استکبار نابود است

زدی وسط خال
چرا بعد از اتمام ریاست جمهوری این حرکت قطع و تکرار نشد
نقل قول کردن
-2 #1079 سعاح 1393-06-25 11:33
به نقل از خادمی:
سوالی همیشه برام بوده که هنوز جوابش را بدست نیاوردم
حالا از رایحه ظهور می پرسم؟
منظور آقای دکتر احمدی نژاد از نشان دادن علامت پیروزی با دست در مواقع مختلف چه بود؟
جواب بدید تشکر می کنم

اسلام پیروز است ::: استکبار نابود است
نقل قول کردن
-4 #1078 747 1393-06-25 09:55
به نقل از محمود:
با سلام

خبر اول:تدارک انصار حزب‌الله برای حضور گسترده در کف خیابان‌ها
خبر دوم:گشت‌های انصار با 4هزار نیرو می‌آیند
نشانی: fararu.com/fa/news/206550/گشت‌های-انصار-با-4هزار-نیرو-می‌آیند


به نظر شما نتیجه این حرکت چه میشود؟


مرگ بر ا.ه.ر
نقل قول کردن
-3 #1077 .... 1393-06-25 09:54
به نقل از محبان حضرت مهدی:
آقایانی که به خاطر عقاید فلسفی و عرفانی ملاقات نیامدید!!!!!! دیدار به قیامت.....به همین بهانه ولی فقیه را تنها خواهید گذاشت!!


.................
برادر عزيز اينكه فقط بخاطر عقايد فلسفي عرفاني نيومدند تحليل خودتونه ؟؟؟ ممكنه بفرماييد از كجا به اين نتيجه رسيديد كه بخاطر عقايد فلسفي عرفاني به ملاقات آقا نيومدند.

با تشكر.
نقل قول کردن
+1 #1076 خادمی 1393-06-25 09:47
سوالی همیشه برام بوده که هنوز جوابش را بدست نیاوردم
حالا از رایحه ظهور می پرسم؟
منظور آقای دکتر احمدی نژاد از نشان دادن علامت پیروزی با دست در مواقع مختلف چه بود؟
جواب بدید تشکر می کنم
نقل قول کردن
+1 #1075 محمودِ امت 1393-06-25 09:32
به نقل از این عمار:
سعاح جان سلام
هروقت کامنت می گذاری من مجبورم تمام کامنت شما را تا آخر بخوانم که اگر از آن مردک تمجید و تعریف کرده باشی جوابت را بدهم
مرا به زحمت می اندازی


:-& :-& :-& :-& :-& :-& :-& :-& :-& :-& :-& :-&
نقل قول کردن
+10 #1074 سعاح 1393-06-25 05:21
تفریح من روی تخت بیمارستان شنیدن صحبت‌های مقامات آمریکایی بود
سخنان مهم رهبر معظم انقلاب پس از ترخیص از بیمارستان

سخنان مهم رهبر معظم انقلاب پس از ترخیص از بیمارستاندولت بهار: رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند: من در این چند روزی که در بیمارستان بستری بودم، یک تفریح داشتم که عبارت بود از شنیدن صحبت‌های مقامات آمریکایی در زمینه‌ی مبارزه! با داعش، که واقعاً مایه‌ی تفریح بود.

dolatebahar.com/.../...
نقل قول کردن
+4 #1073 سعاح 1393-06-25 05:13
زنگ تفریح: همایش "جهانی" دلسوزن مسلمانان و سایر مردم جهان علیه داعش:

نقل قول کردن
+4 #1072 سعاح 1393-06-25 05:08
خباثت فاکس نیوز: همراه با تیتر مبنی بر رد شدن پیشنهاد اوباما برای همکاری در جنگ علیه داعش عکس مقام معظم رهبری رو با داعش مونتاژ کرده است:در گزارش تفصیلی آمده است که در حاشیه مذاکرات هسته ای، مسئولان آمریکائی چندین بار این پیشنهاد رو به همتای خود داده بودند۔
نقل قول کردن
+5 #1071 سعاح 1393-06-25 04:53
نقل قول کردن
+13 #1070 علی جعفری 1393-06-25 01:07


farsi.khamenei.ir/speech-content?id=27563

مصاحبه دیروز بسیار دلنشین بود چرا که هیچ رهبر حکومتی در جهان به اندازه امام خامنه ای جرات جسارت و شجاعت علیه آمریکا و اسرائیل را ندارد.zz:

*-msz
نقل قول کردن
+2 #1069 سعاح 1393-06-25 00:05
آیا کاسه ای زیر نیم کاسه هست؟

دبکا وبسایت خود رو بخاطر "تعمیرات" برای 20 روز آینده تعطیل کرده است۔
نقل قول کردن
+3 #1068 سعاح 1393-06-25 00:00
به نقل از این عمار:

...
هروقت کامنت می گذاری من مجبورم تمام کامنت شما را تا آخر بخوانم که اگر از آن مردک تمجید و تعریف کرده باشی جوابت را بدهم
مرا به زحمت می اندازی

بنده تابحال از هیچ "مردک" تعریف و تمجید نکرده ام۔ زحمات تون مستدام۔
نقل قول کردن
-3 #1067 این عمار 1393-06-24 23:52
به نقل از سعاح:
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

خدا رو شکر به تعداد همه اشیاء عالم که ولی امر مسلمین حفظه الله سلامتی کامل رو بدست آورده به خانه پر مهرشون برگشته اند۔

خدایا، خدایا تا انقلاب مهدی عج حتی کنار مهدی عج خامنه ای نگهدار

امشب یک اتفاق مفتضحانه ای برای نظام سلطه افتاده است که فکر می کنم بخاطرش حالا حالا ها گیج باشند۔ بخاطر عیادتهای مردم از قشرهای مختلف جامعه علی الخصوص خواص و بزرگان حدس می زدم که آنها کدهای غلطی رو دریافت خواهند کرد و همینطور هم شد۔ گمان کردند که رهبری الان منفعل شده و نمی تواند علیه خواسته های نا مشروع آنها مقاومت کنند۔ برای همین آمریکا و انگلیس هر دو از ایران برای همکاری در اهداف ائتلاف علیه داعش دعوت نمودند۔ اما امام خامنه ای حفظه الله قبل از آن این موضوع رو یک تفریح عنوان کرده گوییا قضیه رو ناقابل بررسی مجدد اعلام فرموده اند۔

البته اینو ازم داشته باشید که چون آقا فرموده اند آقایون ظریف و عراقچی دست رد به سینه آنها زده اند، آنها بدنبال فشار آوردن بر آقای روحانی خواهند بود۔ و اگر مطمئن شدند که دیگر از این کنده دودی بلند نمیشه آن وقت صریحاً همه حمایتها رو از دولت فعلی منقطع خواهند کرد۔

سعاح جان سلام
هروقت کامنت می گذاری من مجبورم تمام کامنت شما را تا آخر بخوانم که اگر از آن مردک تمجید و تعریف کرده باشی جوابت را بدهم
مرا به زحمت می اندازی
نقل قول کردن
+10 #1066 سعاح 1393-06-24 23:50
حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی درباره همکاری با آمریکا علیه داعش چه گفته بودند؟

دولت بهار: دقیقا 3 ماه پیش از سخنان امروز رهبر معظم انقلاب ، یعنی در تاریخ 24 خرداد 93 ، حسن روحانی در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز که پرسیده بود اگر از ایران خواسته شود با آمریکا علیه داعش همکاری کند، آیا این کار را انجام می‌دهد ، گفته بود: هرگاه آمریکا علیه داعش اقدامی کرد، می‌شود درباره همکاری با این کشور فکر کرد.

dolatebahar.com/.../...
نقل قول کردن
+8 #1065 سعاح 1393-06-24 23:22
گریه جوادرضویان در مورد امام زمان عج

www.aparat.com/v/QVwaK
نقل قول کردن
-7 #1064 سعاح 1393-06-24 23:21
به نقل از حقیقت:
آقا جان این را برای کسی دیگر نوشته بودی خودت مراقب باش !

یک بار دیگر نظر خود رو بخونید لطفاً۔
نقل قول کردن
+9 #1063 حقیقت 1393-06-24 23:17
به نقل از سعاح:
...امام على (ع) می فرماید: «لا قحة کالبهت؛ هیچ بى شرمى و وقاحتى چون بهتان زدن نیست»، و نیز می فرماید: «البهتان على البری ء أعظم من السماء؛ بهتان زدن به آدم بیگناه بزرگتر از آسمان است».آقا جان این را برای کسی دیگر نوشته بودی خودت مراقب باش !
نقل قول کردن
+8 #1062 عاشق امام 1393-06-24 23:16
حمله شیمیایی داعش به جنوب تکریت
خبرگزاری ˈالبغدادیه نیوزˈ از حمله شیمیایی گروه تروریستی داعش به «ضلوعیه» در جنوب تکریت خبر داد.
به گزارش مشرق به نقل از خبرگزاری البغدادیه نیوز، در این حمله که عصر امروز (دوشنبه) با موشک های حاوی گاز کلر انجام شد، افزون بر 60 تن دچار خفگی و مسمومیت شده اند.

اهالی ضلوعیه خواستار اقدام فوری دولت برای رساندن مصدومان این حمله به بیمارستان های بغداد شدند.

منطقه ضلوعیه در جنوب تکریت نزدیک دوماه است که توسط تروریست های داعش در محاصره است.

گروه تروریستی داعش که با حمایت غرب و برخی از کشورهای عربی منطقه ایجاد شده، در سوریه و عراق مرتکب جنایات هولناکی شده است.
www.mashreghnews.ir/fa/news/345349

به گزارش مشرق، رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به اظهارات مشاور بشار اسد در خصوص لزوم هماهنگی آمریکا با سوریه درصورت حمله به مواضع داعش در این کشور گفت: اگر به هواپیماهای ما حمله شود، سامانه دفاع هوایی سوریه را منهدم می کنیم.
به گزارش وب سایت شبکه العربیه، در حالی که ائتلاف بین المللی خود را جهت حمله به گروه تروریستی داعش آماده می کند، بثینه شعبان مشاور بشار اسد در گفت و گو با شبکه خبری « سی ان ان » اعلام کرد در صورتی که جنگنده های آمریکا به گروه داعش در داخل خاک سوریه حمله کنند ، این جنگنده ها را به دلیل عدم هماهنگی با دولت دمشق، منهدم می کنیم.

به گزارش العربیه، باراک اوباما از طریق روزنامه « نیویورک تایمز» در واکنش به اظهارات شعبان ، خطاب به بشار اسد گفت: «اگر به سوی هواپیماهای آمریکا شلیکی صورت گیرد، نیروهای هوایی این کشور سیستم های دفاع هوایی سوریه را منهدم خواهند کرد و این کار از حمله به داعش آسانتر خواهد بود.».
www.mashreghnews.ir/fa/news/345351
نقل قول کردن
+7 #1061 التماس دعای فرج 1393-06-24 22:32
به نقل از التماس دعای فرج:
....
اسم مهران جباری و سید جواد رضویان رو آوردید؛ هر جفتشون جزو سالمترین هنرپیشه های ایرانی هستند.

zz:

اصلاح و تکمیل می کنم:

اسم مهران رجبی و سید جواد رضویان رو آوردید؛ هر جفتشون جزو سالمترین هنرپیشه های ایرانی هستند؛ هر جفتشون ریشه ی پنهان و عِرق مذهبی دارند.
نقل قول کردن
+7 #1060 التماس دعای فرج 1393-06-24 22:26
نگاه شما: «رهبر» 88 ،«آقا»ی 93

روزهای گرم تابستان 93 بود؛ همه دنیا شلوغ بود، دورتادور ایران بدتر؛ از سوریه و عراق تا پاکستان و افغانستان شده بود سلاخ خانه. مردم گوسپندی شده بودند زیر تیغ داعشیِ وهابیت و صهیونیست. قصابان به اسم اسلام سر می بریدند و با افتخار بر سر نیزه می کردند تا دنیا ببیند. عاشورا بواقع تکرار شده بود؛ حرامزاده هایی پست تر از حیوان متولد شده بودند.

هیچ کجا آرامشی نبود جز برای ما ساکنان سرزمین محبان اهل بیت (ع)؛ دلواپسی بود، نگرانی بود؛ هرچه بود اما ترس نبود.
....
صبح اما خبر همه جا پیچید: «آقا» کسالت دارند. شهر ماتم گرفت؛ کسی باورش نمی شد مگر نه این که دیشب همه چیز به راه بود.

«آقا» خود مصاحبه کرد و پیش از عزیمت به بیمارستان با مردم سخن گفت و رفت.

تازه یادمان آمد: "پدر" همیشه همین است تا هست و خوب است کسی سراغش را نمی گیرد اما وقتی به لرزه می افتد بنیان خانواده می لرزد؛

مردم تازه از خواب برخاسته بودند؛ پرس و جو شروع شد ساعتی بعد اما همه خیالشان راحت شد؛ همه می دانستند چیزی نیست اما موج غم شهر را فراگرفت دوست و نادوست دلواپس شدند؛ عده ای از سر احترام عده ای از سر ترس.
....
www.tabnak.ir/fa/news/434532/نگاه-شما-رهبر-88-آقای-93

_______________________________________________________________________

به نقل از محبان حضرت مهدی:
آقایانی که به خاطر عقاید فلسفی و عرفانی ملاقات نیامدید!!!!!! دیدار به قیامت.....به همین بهانه ولی فقیه را تنها خواهید گذاشت!!
....

سلام

لطفاً حتماً بنویسید چه کسی بخاطر عقاید فلسفی و عرفانی به ملاقات نیامده؟! این ادعای شما فقط با «اقرار» قابل اثبات است.

________________________________________________________________________

به نقل از حقیقت:
چرا رهبر معظم انقلاب با سینما گران وبازیگران دیدار میکند .....

سلام

درب حرم امام رضا(ع) هم به روی اینها باز است؛ نه که نمی بندیم، استقبال هم میکنیم!

اگر جوّ حاکم بر سینما رو در نظر داشته باشیم، میشه گفت هنرمندانی که به عیادت آمدند به نوعی ایثار هم کردند. از عواقبش نترسیدن، از بایکوت شدن نترسیدن و به زیارت آمدن.

اسم مهران جباری و سید جواد رضویان رو آوردید؛ هر جفتشون جزو سالمترین هنرپیشه های ایرانی هستند.

zz:
نقل قول کردن
+2 #1059 سعاح 1393-06-24 22:17
به نقل از حقیقت:

...
حال سوال این است رهبر جان که خود در این وادی سلوک هستند حال نمی گوییم عرفا و سالکان الهی به دیدارشان بیایند ولی چرا به ظاهر تن به اعتباریات دنیا داده میشود و یه عده که در وادی پرتی نسبت به وادی حقیقت هستندباایشان دیدار میکنند
...

از سخنان تون معلوم هست که گمان می کنید در راه سیر و سلوک جلوتر از رهبری رسیده اید و برای همین میخواهی راهنمایی شون بکنید۔ اگر اینطور باشد بحث کردن با شما هیچ فایده ای ندارد۔ اما اگر بخواهی پشت این و آن غائم شده به مقام ولایت فقیه لطمه وارد کنید کور خونده اید۔ گذشت 88! اگر این بار غلطی از تون سربزند بد می بینید۔
نقل قول کردن
-14 #1058 حقیقت 1393-06-24 22:09
چرا رهبر معظم انقلاب با سینما گران وبازیگران دیدار میکند و رجبی میفرماید بازی شما را دوست دارم یا به فلانی میفرماید..... چرا مثلا جواد رضویانی که با صد تا نامحرم بی حیا هم کلام شده و فیلم بازی کرده وخلاصه در سینمای ایران که سراسر بدور از رضایت امام زمان است با رهبر دیدار میکند وایشان هم می پذیرد !!!!!

انسان در این دنیا هدف دارد وآن اینکه سالک الی الله شود ومراتب عرفان ومعرفت وعبادت وبندگی را بابرنامه وهادیان طریق طی کند وهر چه موفق تر باشد در این باره مسلما صفات انسانی را بیشتر زنده کرده وبه انسان حقیقی نزدیکتر است
حال سوال این است رهبر جان که خود در این وادی سلوک هستند حال نمی گوییم عرفا و سالکان الهی به دیدارشان بیایند ولی چرا به ظاهر تن به اعتباریات دنیا داده میشود و یه عده که در وادی پرتی نسبت به وادی حقیقت هستندباایشان دیدار میکنند

الحق وقتی انسان حتی کمی در وادی معرفت می اید نسبتا ادراک میکند فوتبال و سینما و بازیگر وفلان وفلان همه از حقیقت بدور و اکثرا غفلت زا هستند حال نمیگوییم ازریشه زده شوند ولی اینگونه هم نباشد که این افرادبا زعیم مملکت اسلامی دیدار کنند

واقعا چرا حقیقت جای خودش را به مجاز می دهد واعتباریات و سرابهای دنیوی بر امور حاکم میشود ............... ..........


بنده حال نوشتن ندارم و این مطلب بسیار اشارتا ذکر شد ونیازمند تفکر وتامل است وامیدواریم برادران چوب احساس و بی تاملی را سریعا بر سرما نکوبند.... یاحق
نقل قول کردن
0 #1057 سعاح 1393-06-24 21:52
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

خدا رو شکر به تعداد همه اشیاء عالم که ولی امر مسلمین حفظه الله سلامتی کامل رو بدست آورده به خانه پر مهرشون برگشته اند۔

خدایا، خدایا تا انقلاب مهدی عج حتی کنار مهدی عج خامنه ای نگهدار

امشب یک اتفاق مفتضحانه ای برای نظام سلطه افتاده است که فکر می کنم بخاطرش حالا حالا ها گیج باشند۔ بخاطر عیادتهای مردم از قشرهای مختلف جامعه علی الخصوص خواص و بزرگان حدس می زدم که آنها کدهای غلطی رو دریافت خواهند کرد و همینطور هم شد۔ گمان کردند که رهبری الان منفعل شده و نمی تواند علیه خواسته های نا مشروع آنها مقاومت کنند۔ برای همین آمریکا و انگلیس هر دو از ایران برای همکاری در اهداف ائتلاف علیه داعش دعوت نمودند۔ اما امام خامنه ای حفظه الله قبل از آن این موضوع رو یک تفریح عنوان کرده گوییا قضیه رو ناقابل بررسی مجدد اعلام فرموده اند۔

البته اینو ازم داشته باشید که چون آقا فرموده اند آقایون ظریف و عراقچی دست رد به سینه آنها زده اند، آنها بدنبال فشار آوردن بر آقای روحانی خواهند بود۔ و اگر مطمئن شدند که دیگر از این کنده دودی بلند نمیشه آن وقت صریحاً همه حمایتها رو از دولت فعلی منقطع خواهند کرد۔
نقل قول کردن
+11 #1056 جدىد 1393-06-24 20:45
به نقل از مژگان:
بـــــــــسم الله الرحمن الرحیم

السلام علیک یا ثارالله (ع)

جواز ورود به ماه محرم چهل روز قرائت سلام آخر زیارت عاشورا بعد از نماز ،
شروع هم عهدی از امروز تا اول محرم.

دوستان از امروز چهل روز داریم تا محرم ...

هر که دارد هوس کرببلا بسم الله...

40 طلوع تا اول محرم مانده!
میشود 40 عاشورا خواند!
میشود 40 نماز اول وقت خواند!
میشود 40 نفر را با خدا آشتی داد!
و یا میشود مثل روز های گذشته در گیر دنیا بود...
اقا جان میدونم خیلی روسیاهم...

یارَبَّ الحُسَینِ ، بِحَقِّ الحُسَینِ ، اشفِ صَدرَالحُسَینِ ، بظُهورِالحُجَّة

شاىد شاىد انشاالله اىن آخرىن محرمى باشد که فرصت خودسازى و آماده کردن خود براى ملاقات و ىارى رسانى و شهادت در راه امام زمان روحى فداه دارىم پس بىاىىد با هم.اىن آخرىن فرصت ها رو غنىمت بشمارىم با زىاد کردن معرفت عمل و محبت خود نسبت به امام عزىزمان.
نقل قول کردن
+13 #1055 مژگان 1393-06-24 20:39


"بسم الله الرحمن الرحیم"

"وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ "
نقل قول کردن
+4 #1054 .... 1393-06-24 20:37
به نقل از محبان حضرت مهدی:
آقایانی که به خاطر عقاید فلسفی و عرفانی ملاقات نیامدید!!!!!! دیدار به قیامت.....به همین بهانه ولی فقیه را تنها خواهید گذاشت!!

کسی از دوستان می تونه نام افراد برجسته ای رو که به ملاقات نیامدند بگه ، بنده بنای تهمت به کسی را ندارم ، اما لازم می دانم این افراد را بشناسم تا موضع گیریها و صحبتهای قبل و بعد آنها را بشود تحلیل کرد.
نقل قول کردن
+12 #1053 مژگان 1393-06-24 20:27
بـــــــــسم الله الرحمن الرحیم

السلام علیک یا ثارالله (ع)

جواز ورود به ماه محرم چهل روز قرائت سلام آخر زیارت عاشورا بعد از نماز ،
شروع هم عهدی از امروز تا اول محرم.

دوستان از امروز چهل روز داریم تا محرم ...

هر که دارد هوس کرببلا بسم الله...

40 طلوع تا اول محرم مانده!
میشود 40 عاشورا خواند!
میشود 40 نماز اول وقت خواند!
میشود 40 نفر را با خدا آشتی داد!
و یا میشود مثل روز های گذشته در گیر دنیا بود...
اقا جان میدونم خیلی روسیاهم...

یارَبَّ الحُسَینِ ، بِحَقِّ الحُسَینِ ، اشفِ صَدرَالحُسَینِ ، بظُهورِالحُجَّة
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

» ابتدای نظرات (1092)