رایحه ظهور

Switch to desktop عضویت Login

قرارداد صلح بين امام زمان (عج) و غربي ها / عهدشکنی و آغاز جنگ توسط غربیها

 

این مقاله  را سه سال قبل همزمان با عقد قرارداد برجام با دشمنان بدعهد در سایت منتشر کردیم ، دشمنان در آستانه ظهور چه با صلح و چه با جنگ بسوی نابودی کشیده می شوند ، دست وپا زدنهای آنها بر سرعت نابودی شان می افزاید و همزمان ساده لوحانی که وعده های دشمنان را باور می کردند رسوا می گردند.

» ابتدای نظرات (1653)

 بنا بر روايات ، پس از فتح تمام سرزمین های اسلامی و قدس شریف به دست امام زمان(عج) غربی ها با مجهز کردن لشگری بزرگ آماده جنگ با امام زمان(عج) و مسلمانان می شوند اما با وساطت حضرت مسیح(ع) پیامبر مسیحیان که در آن زمان به امر الهی نزول کرده است ، پیمان صلحی میان امام زمان(عج) و کشورهای غربی بسته می شود اما پس از گذشت حدود 2 سال غربی ها پیمان صلح را نقض کرده و با لشگری مجهز به مسلمانان حمله می کنند ...

 روايات مربوط به اين صلح فراوان است و دلالت دارد بر اينكه اين قرارداد صلح و عدم تجاوز و همزيستى مسالمت آميز بر اساس يك پيمان و قرارداد خواهد بود و بنظر مى رسد كه هدف امام (عليه السلام) از اين پيمان ايجاد زمينه و فرصت عمل براى حضرت مسيح (عليه السلام) است تا بتواند به روال طبيعى در هدايت ملل غربى گام بردارد و تحولى در عقايد و سياست آنها در اين فرصت بوجود آورد و انحرافات حكومت ها و تمدن هاى غرب را برملا سازد. بطوريكه در روايات مربوط به اين قرار داد ملاحظه مى كنيم بين اين صلح و صلح حديبيه كه پيامبر گرامى (صلى الله عليه وآله) با قريش منعقد كرد شباهت زيادى وجود دارد. در آن صلح، متاركه جنگ به مدت ده سال مورد توافق طرفين قرار گرفته بود و خداوند آن را فتح المبين ناميد، اما زمامداران ستمگر قريش اين عهد و پيمان را يك جانبه شكستند و از نيات پليد خود پرده برداشتند و همين عمل آنها، انگيزه روى آوردن مردم به اسلام و مجوزى براى سركوبى قدرت مشركان و كفر آنها گرديد. در اين صلح نيز غربيها با مسلمانان پيمان شكنى مى كنند و از خصلت طغيان و تجاوز خود پرده بر مى دارند و بگفته روايات با يك ميليون سرباز منطقه را به جنگ و آشوب مى كشانند و پيكار بزرگى بوجود مى آيد كه بر اساس توصيف روايات، اين نبرد از كارزار آزادى قدس نيز بزرگتر است. از پيامبر(صلى الله عليه وآله) روايت شده است كه فرمود:

 ((بين شما و روم چهار پيمان صلح برقرار مى گردد كه چهارمين آنها بدست مردى از خاندان هرقل است و سالها (دو سال) بطول مى انجامد و مردى از عبدالقيس بنام سئوددبن غيلان پرسيد: در آن روز پيشواى مردم چه كسى خواهد بود؟ فرمود: مهدى از فرزندان من است.))(1)

 و اين دوازدهمين روايت از چهل روايت حافظ ابونعيم درباره حضرت مهدى (عليه السلام) است. از حذيقه بن يمان منقول است كه گفت:

 ((پيامبر خدا (صلى الله عليه وآله) فرمود: بين شما و بنى اصفر (زردپوستان) صلحى برقرار مى شود كه آنها بمدت باردارى زنى (بعد از 9 ماه) به شما خيانت مى كند و با هشتاد لشكر از راه زمين و دريا به شما حلمه ور مى شوند كه هر لشكر شامل دوازده هزار سرباز است كه بين يافا و عكا فرود مى آيند و فرمانرواى آنها كشتى هايشان را به آتش مى كشاند و به ياران خود دستور مى دهد كه از سرزمين و كشورتان دفاع و مبارزه كنيد، آنگاه جنگ و كشتار از دو طرف آغاز مى شود. و سربازان و سپاهيان به كمك يكديگر مى شتابند حتى كسانى كه در حضر موت يمن هستند به يارى شما مى آيند. در آن روز خداوند با نيزه و شمشير و تير خود آنها را ضربه و آسيب مى رساند و به سبب آن در ميان آنها بزرگترين كشتار واقع مى گردد.))(2)

 و نيز آمده است:

 ((كشتى هاى روميان در حد فاصل صور تا عكا، لنگر انداخته و مستقر مى شوند و آن آرايش جنگى و كارزار بزرگى خواهد بود.))(3) و همچنين آمده كه: ((خداوند را دو نوع كشتن در ميان نصارى مى باشد يكى از آنها گذشته و ديگرى باقى مانده است.))(4)

 و معناى اينكه گفته شد: ((خداوند با نيزه خود و... به آنها آسيب و صدمه وارد مى سازد)) اين است كه خداوند مسلمانان را به كمك فرشتگان و امدادهاى غيبى خود عليه دشمنان يارى مى فرمايد.

 و نيز آمده است:

 ((آنگاه خداوند باد و پرندگان را بر روميان مسلط مى كند تا پرندگان بالهاى خود را به صورت هاى آنها بكوبند كه چشمهايشان از حدقه در آيد و زمين بسبب آنها شكافته شود و بعد از آن دچار صاعقه و زمين لرزه مى شوند و در دره و پرتگاهى سقوط مى كنند و خداوند صبر كنندگان را يارى نموده و آنان را پاداش نيك مى دهد همچنانكه ياران محمد(صلى الله عليه وآله) را پاداش بخشيد و دلها و سينه هايشان را مالامال از شجاعت و قوت مى گرداند.))(5)

 چنين بنظر مى رسد، هدف آنها از پياده كردن نيروهاى دريايى بين يافا و عكا يا بين صور و عكا چنانكه در اين دو روايت ملاحظه مى شود باز گرداندن فلسطين و بخشيدن دوباره آن به يهوديان است كه در واقع هدف نظامى (استراتژيك) و مجوز هجوم آنها مى باشد.

 و در روايت بعدى آمده است كه آنان نيروهاى خود را در طول سواحل عريش در مصر تا انطاكيه در تركيه پياده مى كنند. از حذيفة بن يمان نقل شده كه گفت:

 ((پيامبر خدا را پيروزى و فتحى نصيب گرديد كه همانندش از زمان بعثت از وى رخ نداده بود عرض كرديم: اى رسول خدا اين فتح و پيروزى بر شما مبارك باد، با اين پيروزى جنگ پايان يافت؟ فرمود: هرگز، هرگز، سوگند به كسى كه جانم بدست اوست، اى حذيفه، پيش از آن شش ويژگى وجود دارد... و آخرين جنگ را فتنه روم ياد كرد كه آنها به مسلمانان خيانت كنند و با هشتاد لشكر پيمان صلح را نقض كنند و در فاصله بين انطاكيه تا عريش فرود آيند.))(6)

 در روايات مربوط به فرود آمدن عيسى (عليه السلام) آمده است كه جنگ در آن زمان پايان خواهد يافت و مؤيد اين مطلب، واقعيت جنگ هاى ما با روميان (غربى ها) است كه پايان نيافته و نخواهد يافت تا حضرت ظهور كند و مسيح (عليه السلام) از آسمان فرود آيد و خداوند ما را بر آنها در مرحله طغيان جهانى شان پيروز گرداند.

 و در روايت آمده است كه:

 ((در فلسطين دو درگيرى با روميان اتفاق مى افتد كه يكى از آنها ((گل چين)) و ديگرى ((درو)) ناميده مى شود.))(7)

 به اين معنا كه دومى نابود كننده تر از اولى خواهد بود.

 روايت بعدى به اين معنا اشاره دارد كه نبرد مهدى (عليه السلام) با غربى ها جنگى نابرابر است و البته به ظاهر موازنه قدرت در دست و به نفع آنهاست از اين رو برخى بزدلان عرب به آنها مى پيوندند و بقيه بى طرف هستند. ابن حماد از محمد بن كعب در تفسير اين آيه: ((شما بزودى بسوى قومى بسيار قدرتمند فراخوانده مى شويد)) آورده است كه گفت: روميان را روز نبردى بزرگ است، و گفت: خداوند اعراب را در آغاز اسلام دعوت به جنگ با كفار نمود، گفتند: ((مال و زن و فرزندان ما را سرگرم و مشغول داشته است)) آنگاه فرمود: شما بسوى قومى بسيار نيرومند فرا خوانده شويد، روز جنگ باز آنها همان گويند كه در آغاز اسلام گفتند و اين آيه درباره آنها تحقق يابد كه ((خداوند شما را به عذابى دردناك كيفر دهد)) و صفوان گفت: ((استاد ما گفت كه در آن روز بعضى از اعراب از دين برگشته و مرتد مى شوند و برخى ديگر دچار ترديد شده از نصرت و يارى اسلام و سپاه آن خوددارى مى كنند.))

 از دين برگشتگان آنانند كه از روميان حمايت مى كنند و روى گردانان از يارى اسلام، همان افراد بى طرف هستند و آنها بدست تواناى حضرت مهدى (عليه السلام) بعد از پيروزى بر روميان، به عذابى دردناك گرفتار شوند، روايتى را ابن حماد نقل كرده است كه اجر شهيدان اين جنگ را معادل پاداش شهداى بدر در كنار پيامبر(صلى الله عليه وآله) مى داند:

 ((پيامبر(صلى الله عليه وآله) فرمود: بهترين كشتگان در زير اين آسمان از آغاز خلقت عبارتند از نخستن: هابيل كه بدست قابيل ملعون، ظالمانه كشته شد، پس از او پيامبرانى كه بدست امت هاى خود شهيد شدند در حاليكه براى هدايت آنها مبعوث شده بودند و سخن آنها اين بود كه پروردگار ما خداست و مردم را به سوى او دعوت مى كردند، سپس مؤمن آل فرعون و آنگاه صاحب ياسين و بعد حمزة بن عبدالمطلب، و بعد كشتگان جنگ احد، آنگاه كشتگان حديبيه و پس از آن كشته هاى جنگ احزاب و سپس كشتگان حنين و پس از آن كشتگانى كه بعد از من بدست خوارج نابكار كشته مى شود بعد از اينها مجاهدان راه خدا... تا آنكه كارزار بزرگ روم اتفاق افتد كه كشتگان آن همچون شهداى بدر خواهند بود.))(8)

 شايد عبارت كشتگان حديبيه كه در روايت وارد شده است اشتباه و يا اضافه باشد، زيرا منابع تاريخى وقوع جنگ و كشته هايى را در حديبيه درج نكرده اند.

 و در منابع شيعه به نقل از اهل بيت (عليهم السلام) آمده است كه با فضيلت ترين شهدا در پيشگاه خداوند ياران سالار شهيدان امام حسين (عليه السلام) و شهدايى مى باشند كه ياران امام مهدى (عليه السلام) هستند.

 اما زمان هجوم اخير، سرزمين هاى اسلامى: طبق روايات، مدت پيمان صلح با غربيان هفت سال است اما آنان بعد از گذشت دو سال و به نقل برخى سه سال، خيانت نموده و پيمان شكنى مى كنند، چنانكه در روايت ابن حماد بنقل از ارطات آمده است:

 ((بين مهدى و فرمانرواى طغيانگر روم پس از كشته شدن سفيانى و به غنيمت در آمدن هستى قبيله كلب، صلحى برقرار مى شود. بگونه اى كه بازرگانان شما و آنها به كشورهاى يكديگر رفت و آمد مى كنند و آنها سه سال به ساختن كشتى هاى خود مى پردازند (نيروى دريائى خود را مجهز مى سازند.) تا آنكه كشتى هاى روميان در سواحل بين صور تا عكا لنگر مى اندازند و آنجا صحنه كارزار خواهد بود.))(9)

 روايتى كه گذشت خيانت و نقض پيمان آنها را به مدت باردارى زنى يعنى بعد از نه ماه پس از امضاء قرارداد صلح بازگو مى كند. والله العالم.

 پاورقی:

--------------------------------------

 (1) بحار، ج 51، ص 80.

(2) نسخه خطى ابن حماد ص 141

(3) نسخه خطى ابن حماد ص 142.

(4) نسخه خطى ابن حماد ص 115.

(5) نسخه خطى ابن حماد ص 124.

(6) نسخه خطى ابن حماد ص 118.

(7) نسخه خطى ابن حماد ص 136.

(8) نسخه خطى ابن حماد ص 131.

(9) نسخه خطى ابن حماد ص 142.

 .......

منبع : کتاب عصر ظهور علامه کورانی

...........

هرچه به ظهور نزدیک تر می شویم ، نیاز ما برای استغاثه بیشتر و بیشتر می شود و اگر با عشق و تعقل و منطق و دستور روایات بسوی این امر مهم نرویم بناچار مصائب و فتنه ها و فجایع آخرالزمان ما را به استغاثه و التجاء خواهد کشاند ، بجاست " فراخوان استاد پناهیان برا استغاثه " را که چند سال قبل منتشر شد مرور کنیم و از خداوند متعال بخواهیم که توفیق استغاثه عاشقانه و عاقلانه برای ظهور را نصیب مان کند نه استغاثه جبری از روی اضطرار را .

 


 از یاوه‌سرایی‌های وابستگان استکبار در منطقه و تهدیدهای آنان علیه ایران اسلامی بوی خون به مشام می‌رسد. پرده‌های نفاق برافتاده است و کینه‌های دیرین روآمده است و دشمنان به عملیات انتحاری علیه جبهۀ حق رو آورده‌اند. دیگر دوران زندگی روزمره و عادی امت اسلامی به پایان رسیده است. هم اکنون این ما هستیم و تقویت اقتدار امت اسلامی از سویی و اضطرار و استغاثه به محضر پروردگار برای ظهور حضرت صاحب الزمان(عج) از سوی دیگر.


یادداشت حجت‌الاسلام پناهیان درباره وقایع یمن

 به گزارش خبرگزاری فارس ، حجت الاسلام پناهیان پس از وقایع اخیر یمن یادداشتی با عنوان «فراخوانی برای فریاد استغاثه» در پایگاه اطلاع رسانی بیان معنوی منتشر کرد. متن این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

فراخوانی برای فریاد استغاثه

 

بر اساس آنچه از متون دینی دربارهٔ آخرالزمان برداشت می‌شود، فرج در زمانی رخ خواهد داد که دو ویژگی مهم در میان امت اسلامی ایجاد شده باشد: یکی اوج معرفت و اقتدار مؤمنان که ناشی از آمادگی آنان برای یاری ولی خدا و اقامهٔ حق است، و دیگری اوج مظلومیت و اضطرار آنان به فرج، که ناشی از دشمنی‌های فراوان نسبت به آنهاست که ایشان را به دعا و تضرع بی‌سابقه وامی‌دارد و موجب نهایت استغاثهٔ آنان برای فرج و پیروزی حق علیه باطل می‌شود.

 

ما از آغاز انقلاب اسلامی بر اساس فرمایشات و پیش‌بینی‌های امام و رهبری انتظار می‌کشیدیم که انقلاب ما سرآغاز بیداری و اقتدار امت اسلامی در جهان گردد، امری که به تدریج تحقق یافته است و فراتر از حد انتظار ناباورانه شاهد آن هستیم. ما هم اکنون بسیار بهتر از اول انقلاب علت دشمنی‌ها و کینه‌توزی‌های استکبار با انقلاب اسلامی ایران را درک می‌کنیم. امروز که امواج بیداری تمام امت اسلامی، به اقتدار مؤمنان منجر شده است، بهتر از هر زمانی می‌شود فهمید چرا هشت سال با ما جنگیدند تا یک ملت را نابود کنند که ریشهٔ این بیداری را بخشکانند. اقتدار امروز مؤمنان امید مستضعفان جهان شده است و به اذعان دوست و دشمن طلیعهٔ نابودی مستکبران گردیده است.

 

اما من همیشه از خودم می‌پرسیدم، با توجه به اینکه روز به روز شاهد اقتدار بیشتر مؤمنان هستیم آیا شاهد مظلومیت و اضطراری بسیار بیشتر از آنچه تاکنون جاری بوده است نیز خواهیم بود؟ آیا از این حالت دعای عادی برای فرج، به اوج استغاثه، که تصور می‌شود در آستانهٔ ظهور پدید می‌آید، خواهیم رسید؟ چگونه و چه بن‌بست‌هایی ما را به این اوج استغاثه و نهایت مظلومیت خواهد رساند؟ اگرچه طی این سال‌ها، همواره مبارزهٔ مومنان، به‌ویژه در دوران دفاع مقدس و سال‌های اخیر، با مظلومیت‌ها و محرومیت‌های فراوان همراه بوده است، اما بدون آنکه بخواهم فال بد بزنم و منفی‌بافی کنم، می‌گفتم مبادا بناست شرایط بسیار سخت‌تری پیش بیاید که بخواهد ما را در اوج اقتدار، به اوج مظلومیت هم برساند.

 

تصور می‌کنم امروز آن وضعیت پدید آمده است و ما وارد دوران دشواری‌های تازه‌ای شده‌ایم. اگرچه با آغاز جریان بیداری اسلامی و جنایت‌های فراوان تروریست‌های خون‌آشام در منطقه، به‌ویژه در سوریه و عراق، امت اسلامی وارد دور جدیدی از مظلومیت شده بود، ولی با شروع حرکت یمن در نجات از سلطهٔ ایادی مستکبران و تجلّی بیش از پیش اقتدار مؤمنان، و آغاز پیروزی‌های چشمگیر مقاومت علیه تروریست‌ها، هرگونه مدارای جبههٔ کفر پایان یافت. به گونه‌ای که امروز شاهد دو عملکرد بی‌سابقه در جبههٔ استکبار هستیم: یکی جنایت‌های آشکار و دیگری خیانت‌های پنهان. امروز حداقل مدارای استکبار با حقوق مردم در جبههٔ حق پایان یافته است، و می‌خواهند حتی کمترین فرصتی به قدرت یافتن حق ندهند. به حدی که حتی حاضر نیستند ظاهر را حفظ کنند و از طریق فشارهای سیاسی عمل کنند و یا جنایات خود را طبق الگوهای پیشین به وسیلهٔ جریان‌های تروریستی انجام دهند. می‌بینید که تمامی ایادی استکبار بدون هرگونه توافق ظاهر اصلاح بین‌المللی چگونه بر سر مردم یمن بمب می‌ریزند. گویی یمن را میدان تمرین هجوم همه جانبه علیه جبههٔ حق یافته‌اند.

 

از سوی دیگر با خیانت‌های پشت پرده و انواع تهدیدها و تطمیع‌ها، جبههٔ مقاومت مردمی مقابل تروریست‌ها را در جبهه‌های عراق و شام به عقب‌نشینی‌های مظلومانه وامی‌دارند، و جام‌های زهر را از هر سو به سوی افراد ذی‌نفوذ در جبههٔ حق روانه ساخته‌اند. به حدی که هرکجا عقب‌نشینی یا توقّفی در جریان نابودی تروریست‌ها شاهد هستیم، باید آن را ناشی از فشارهای پنهان و پیدای جریان استکبار بدانیم.

 

این دو وضعیت بی‌سابقه، شامل تهدیدهای آشکار و پنهان بی‌نهایت علیه مؤمنان مقتدر، حاکی از غایت مظلومیت امت اسلامی است؛ و اگر ادامه پیدا کند و لطف خدا مدد نکند و دعای حضرت ولی عصر (عج) نباشد، تمام امیدها را به یأس مبدل خواهد کرد و بازگشتی بسیار خون‌بار برای جبههٔ حق به دنبال خواهد داشت. در این میان دائماً ایران اسلامی مظلوم را متهم و محکوم می‌کنند، به گونه‌ای که دیگر حتی به دنبال عوام‌فریبی هم نیستند و از رسوایی خود نمی‌هراسند.

 

از یاوه‌سرایی‌های وابستگان استکبار در منطقه و تهدیدهای آنان علیه ایران اسلامی بوی خون به مشام می‌رسد. پرده‌های نفاق برافتاده است و کینه‌های دیرین رو آمده است و دشمنان به عملیات انتحاری علیه جبههٔ حق رو آورده‌اند. دیگر دوران زندگی روزمره و عادی امت اسلامی به پایان رسیده است. هم اکنون این ما هستیم و تقویت اقتدار امت اسلامی از سویی و اضطرار و استغاثه به محضر پروردگار برای ظهور حضرت صاحب الزمان (عج) از سوی دیگر.

 

جبههٔ باطل در تمامی جبهه‌های نبرد برای شکستن خطوط مقدم و یورش به مرکز انقلاب جهانی اسلام، یعنی ایران اسلامی لحظه‌شماری می‌کند. ما باید در این لحظه‌های حساس تاریخی با حفظ آمادگی و افزایش روزافزون آن از هر حیث، و کمک به مجاهدان خط مقدم در تمامی جبهه‌ها به هر نحو که می‌توانیم، به استغاثه برای فرج بپردازیم. این استغاثه ما را لایق فتح خواهد کرد و یک ضرورت برای رشد امت اسلامی است. ما می‌توانیم با فریادهای استغاثه تمام اسباب معنوی را برای پیروزی درنهایت غربت و مظلومیت فراهم آوریم. خدا با ماست و اجابت او منتظر به اوج رسیدن دعاهای ماست. اقتدار رزمندگان امت اسلامی نباید ما را مغرور کند، بلکه تنها باید امید و تمنای ما را برای فرج افزایش دهد. مظلومیت‌های فراوان نیز نباید یأس و رعبی در ما ایجاد کند، بلکه باید ایمان و استعانت ما را از درگاه پروردگار عالم روزافزون نماید.

 

بیایید در محافل مذهبی و مساجدمان، همراه با تبیین آنچه هم‌اکنون بر امت اسلامی مظلوم می‌گذرد، فراتر از آنچه در رسانه‌های رسمی قابل‌بیان است، به برگزاری محافل دعا برای فرج اقدام کنیم و رزمندگان جبههٔ حق را با دعاهایمان یاری کنیم و الا باید شاهد قتل‌عام‌ها و جنایت‌های بیشمار در کوچه‌پس‌کوچه‌های شهرهایمان باشیم. همان‌گونه که تحمل و مدارای جبههٔ کفر در برابر کمترین حقوق امت اسلامی مطلقاً به پایان رسیده است و قصد نابودی مطلق امت اسلامی را نموده‌اند، بیایید ما هم تحملمان را برای دوران طولانی غیبت به پایان برسانیم. علیرضا پناهیان11 / 1/ 1394

 

آخرین ویرایش در

دیدگاه‌ها   

+5 #1653 رایحه ظهور 1397-03-11 23:00
با سلام به دوستان عزیز

مقاله جدید سایت منتشر شد

www.u313.ir/2014-02-05-14-05-43/item/1372-2018-06-01-15-45-05.html
نقل قول کردن
-4 #1652 مسعود 1397-03-11 23:00
به نقل از فرشید:
فوری/دکترصدیقی:برای من یقینی پیش امده که بن سلمان کشته شده بعد از عملیات الحدیده خبر مرگ او را اعلام میکنند


منظورتوت آقای کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهرانه؟
نقل قول کردن
-5 #1651 محمد 1397-03-11 22:59
بحث مرگ بن سلمان منتفی هست بدلیل اینکه وقتی حداقل ده نفر از امیران مناطق جده با بن سلمان و خود سلمان دیدار کردن دیگه امکان نداره که بگیم این خبر قدیمی بوده چون این افراد که امیران مناطق جده بودن اگر این دیدار قدیمی باشه طبیعتا تکذیب می کنند.
نقل قول کردن
+5 #1650 مسعود 1397-03-11 22:58
به نقل از بصیرت.:
ممکنه ربوده باشنش و بعدش دارش زده باشن یا خفش کرده باشن؟؟
اون طنابه مشکوکه!
همنطور تصویر محل جنازه که شبیه کاخ نیست
واون کسی که بالا سرجسده


ممکنه عاملان کار ، در پاسخ به انتشار عکس و فیلم ازبن سلمان، برای رفع شبهات، این عکسها رو منشر کرده باشن

ان شالله این تصاویر حقیقی باشه و تصویرسازی نباشه



ان شاء الله این تصویر اگه واقعی باشه طرف داره طناب کفنبن سلمان رو می بنده.

اگر هم بن سلمان جون سگ، از ترور سالم در رفته باشه آنوقت منتظر پیش بینی یا دومین مرحله سر به نیست کردن او با سرنگونی هواپیما، یا انفجار مواد قوی در کنار او یا محل عبور او یا استفاده از نیروی هوایی و موشکی ارتش سعودی توسط یگان های تحت امر مخالفین بن سلمان برای کشتن او با انهدام کامل جسد و هیکل نحسش خواهیم بود.
-:as
-:as
:sa
:sa
نقل قول کردن
+2 #1649 فرشید 1397-03-11 22:28
فوری/دکترصدیقی: برای من یقینی پیش امده که بن سلمان کشته شده بعد از عملیات الحدیده خبر مرگ او را اعلام میکنند
نقل قول کردن
-10 #1648 احمدرضا خشنودی 1397-03-11 22:27
به نقل از رضا:
مدتی هست خوب به رهبری در دیدارها نگاه میکنم چهرشون نسبت به مثلا 1 سال پیش بسیار خندان تر هست و مطالبی که عنوان میکنند از سر اعتماد به نفس بسیار بالا و اطمینان راسخ از اتفاقاتی هست که قراره بیفته و من شک ندارم همه مرتبط با ظهور امام زمان هست..مطالب ایشون در مورد قوم بنی اسرائیل و مثال های که از ابعاد مختلف اون قوم زده میشه همه برای اگاه کردن در مورد اتفاقات بزرگی هست که قرار بیفته

امیرعبدالهیان هم همین الان در توئیترش این مطلب رو منتشر کرد که فکر میکنم زمان حمله داره نزدیک میشه!!
اجازه داده نخواهد شد كه اسراييل نامشروع امنيت خود را در منطقه تضمين كند و امنيت منطقه و ايران را به بازي بگيرد. با قدرت از متحدين خود و مقاومت در منطقه حمايت مي كنيم. زمان به نفع تل آويو نيست. قدس قبله اول مسلمين است و نه جولانگاه صهيونيست هاي تروريست كودك كش.


آن قصر که بر چرخ همی زد پهلو
بر درگه او شهان نهادندی رو
دیدیم که بر کنگره اش فاخته ای
بنشسته همی گفت که :کوکو ،کوکو
نقل قول کردن
-9 #1647 احمدرضا خشنودی 1397-03-11 22:23
به نقل از خطرناک تر از برجام:
(الان بعد از ظهر جمعه 11 خرداد )شبکه خبر گزارشی در باره پیمان FATF و نظارت های مالی آن برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم پخش کرد.

واقعاً بزرگترین شبکه جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی را در صورت تصویب در ایران حاکم خواهد کرد از طریق رصد فعالیت های مالی و گسترش به تمامی حوزه های دیگر...

ظاهراً علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و همکاران او برداشتی درستی از این لوایح خطرناک برای امنیت و استقلال کشور ندارند. او کسی است که نقش بزرگی در تصویب بی ضابطه و 20 دقیقه ای برجام در مجلس برعهده داشت و حالا هم انگار نه انگار اتفاقی افتاده و دنبال انداختن کشور در چاه دیگری به نام FATF و پالرمو و پولشویی و مبارزه با تروریسم است.

امیدواریم که قاطبه نمایندگان مجلس با فهم صحیحی از این لوایح استعماری از ایجاد مشکلات بزرگ برای استقلال و امنیت کشور با درس عبرت گرفتن از برجام جلوگیری کنند و منافع ملی را تباه نسازند.
-:as
d:w:us


امیدوارم رهبری معظم همانطور که با شدت جلوی سند ننگ آور و خانمان سوز 2030 را گرفتند در مقابل چنین ننگ نامه های کوچکی موضع بگیرند البته همه چیز درحال پیشرفت است و الحمدالله در تمام جنبه ها و آرمان های انقلاب پیشرفت کرده ایم
نقل قول کردن
+14 #1646 رایحه ظهور 1397-03-11 22:13
به نقل از مجنون مهدی:
دوستان اگر اون تشییع جنازه که مشخصه هیکل درشتی هم دارد این شیطان وهابی (محمدبن سلمان) باشه چه میشه ! واقعا دیگه شمارش معکوس برای ظهور انشا الله شروع شده . فقط باید دیگه در آماده باش باشیم تا از قافله عقب نمانیم . البته من پیش گویی نمیکنم ولی به قول یکی از ائمه حوادث چون دانه های تسبیه پشت سرهم می آیند و از چند سال پیش در واقع از زمان مرگ ملک عبدالله این حوادث مانند قیام مردم یمن ، پیدایش داعش ، ضعیف شدن رژیم صهیونیستی و. . . شروع شده . راستی به نظر شما نابودی رژیم صهیونیستی به دست قوم سلمان پیش از ظهور امام زمان (عج) است یا بعد از ظهور ؟


سلام دوست عزیز

ان شاالله همینطور هست و تحولات بزرگ ظهور شروع شده

از الان دیگه باید منتظر کشتار و قتل عام در میان گرگهای وهابی بود

درگیریهای یک ماه قبل در کاخ بن سلمان تازه اولش بود!


نابودی اسرائیل خبیث هم چند ماه بعد از ظهور بدست توانای یاران امام عصر عج از کشورهای اسلامی و مخصوصا ایرانیان خواهد بود.
نقل قول کردن
+5 #1645 خطرناک تر از برجام 1397-03-11 20:32
(الان بعد از ظهر جمعه 11 خرداد )شبکه خبر گزارشی در باره پیمان FATF و نظارت های مالی آن برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم پخش کرد.

واقعاً بزرگترین شبکه جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی را در صورت تصویب در ایران حاکم خواهد کرد از طریق رصد فعالیت های مالی و گسترش به تمامی حوزه های دیگر...

ظاهراً علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و همکاران او برداشتی درستی از این لوایح خطرناک برای امنیت و استقلال کشور ندارند. او کسی است که نقش بزرگی در تصویب بی ضابطه و 20 دقیقه ای برجام در مجلس برعهده داشت و حالا هم انگار نه انگار اتفاقی افتاده و دنبال انداختن کشور در چاه دیگری به نام FATF و پالرمو و پولشویی و مبارزه با تروریسم است.

امیدواریم که قاطبه نمایندگان مجلس با فهم صحیحی از این لوایح استعماری از ایجاد مشکلات بزرگ برای استقلال و امنیت کشور با درس عبرت گرفتن از برجام جلوگیری کنند و منافع ملی را تباه نسازند.
-:as
d:w:us
نقل قول کردن
+13 #1644 مجنون مهدی 1397-03-11 19:27
دوستان اگر اون تشییع جنازه که مشخصه هیکل درشتی هم دارد این شیطان وهابی (محمدبن سلمان) باشه چه میشه ! واقعا دیگه شمارش معکوس برای ظهور انشا الله شروع شده . فقط باید دیگه در آماده باش باشیم تا از قافله عقب نمانیم . البته من پیش گویی نمیکنم ولی به قول یکی از ائمه حوادث چون دانه های تسبیه پشت سرهم می آیند و از چند سال پیش در واقع از زمان مرگ ملک عبدالله این حوادث مانند قیام مردم یمن ، پیدایش داعش ، ضعیف شدن رژیم صهیونیستی و. . . شروع شده . راستی به نظر شما نابودی رژیم صهیونیستی به دست قوم سلمان پیش از ظهور امام زمان (عج) است یا بعد از ظهور ؟
نقل قول کردن
+1 #1643 مجنون مهدی 1397-03-11 19:14
به نقل از رصد:

سلام بر شما


قبلا با همین جیمیل ثبت نام کرده بودید؟

به هر حال
الان با مشخصات زیر وارد سایت شوید


نام کاربری: باران
رمز: ادرس جیمیل که دادید بصورت کامل


لطفا بعد از اولین ورود رمزتان را تغییر دهید


رصد

ممنونم رصد جان درست شد
نقل قول کردن
+5 #1642 خبردار 1397-03-11 19:04
بن سلمان کجاست ؟!!
گویا در برزخ است!!!

بن سلمان یا روباهی مکار از جنس "عمرو عاص " است که:
با سیاه بازی و اختفا و ظهور یکباره دارد از خودمثلا اسطوره می سازد,
یا دو پایش توان کشیدن اندام فربه اش را ندارند و مانده تا طبیبان سر پایش کنند .
یا در عنفوان جوانی و در ابتدای مزه کردن شهنشاهی سرزمین, حجاز و بلند پروازی های لاکچری یکباره با ملک الموت روبرو شد!
نکته اینکه هر چه در وجهات و گفتار و کردار و شاکله وجودی این جوان متوهم دقیق شویم . نشان ذکاوت و "سیاس مرد " بودن . چون عمرو عاص لعین ! دیده نمی شود!
می ماند دو فرض دیگر!
اگر این مردک که دستش تا مرفق به خون هزاران یمنی بی نوا اندر است سرپا بود باید سری میان دو گوش می جنباندآن هم در قاب تلویزیون و بقول خودشان بصورت مباشر!
حالا واشنگتن پست هم دم از کشته زدنش می زند ! این روزهاست که باید خبرش برسد ! و اگر بفنا رفته باشد .. تازه پس از آن خبرهاست از جنس ظهور!
فیروز آزادی

وزنامه واشنگتن تایمز: گفته می شود «محمد #بن_سلمان» ولیعهد ۳۲ ساله عربستان که تحت سنگین‌ترین حفاظت‌های امنیتی در جهان است، کشته شده است!



بی بی سی: اعلام رسمی خروج نیروهای نظامی غیر سوری، از #سوریه توسط روسیه و تلاش این کشور برای جلوگیری از حضور نیروهای ایرانی و یا حزب الله در عملیات نظامی احتمالی در منطقه نزدیک به اسرائیل ( درعا ) نتیجه توافق امریکا، اردن و روسیه است.

@rayehe313


روزنامه‌نگار اسرائیلی:
اردوغان! زیان کردید، ۴۸ ساعت پس ازاخراج اهانت‌آمیز سفیر اسرائیل ارزش لیره به‌پایین‌ترین حد رسید. نمی‌دانید نیمی ازثروت جهان دست یک‌ خانواده یهودی حامیِ اسرائیل است؟

نتایج‌نفاق!!!

انتخابات ترکیه‌هم‌نزدیک شده
ظاهرا رقبای خردغان‌حرغهای برای گغتن و عرض اندام‌دارند



ادامه گام های ضداروپایی واشنگتن
ترامپ واردات خودروهای آلمانی را ممنوع می کند

بزرگترین خریدار نفت ایران در هند قصد دارد به دلیل تحریم های آمریکا واردات نفت ایران را متوقف کند

هند بعد از چین بزرگترین خریدار نفت ایران است

آمریکا بر واردات فولاد و آلومینیوم از کانادا، مکزیک و اتحادیه اروپا تعرفه اعمال کرد

متحدان واشنگتن پیشتر هشدار داده بودند که این کار به جنگ تجاری و شکایت از آمریکا در سازمان تجارت جهانی منجر می‌شود.



تحليلگر سى ان ان:
بنظر برخى ايرلاين هاى باربرى تصميم گرفتن مسير هوايى شان از آسمان ايران ⁩به حاشيه آسمان عراق تغيير بدن
‏دليل احتمالى: تحريم هاى ⁧آمريكا #وضعیت_راه #برجام


شرکت نایک از ترس ترامپ به بازیکنان تیم ملی ایران در جام جهانی کفش نمی‌دهد
نقل قول کردن
+13 #1641 رضا 1397-03-11 18:42
مدتی هست خوب به رهبری در دیدارها نگاه میکنم چهرشون نسبت به مثلا 1 سال پیش بسیار خندان تر هست و مطالبی که عنوان میکنند از سر اعتماد به نفس بسیار بالا و اطمینان راسخ از اتفاقاتی هست که قراره بیفته و من شک ندارم همه مرتبط با ظهور امام زمان هست..مطالب ایشون در مورد قوم بنی اسرائیل و مثال های که از ابعاد مختلف اون قوم زده میشه همه برای اگاه کردن در مورد اتفاقات بزرگی هست که قرار بیفته

امیرعبدالهیان هم همین الان در توئیترش این مطلب رو منتشر کرد که فکر میکنم زمان حمله داره نزدیک میشه!!
اجازه داده نخواهد شد كه اسراييل نامشروع امنيت خود را در منطقه تضمين كند و امنيت منطقه و ايران را به بازي بگيرد. با قدرت از متحدين خود و مقاومت در منطقه حمايت مي كنيم. زمان به نفع تل آويو نيست. قدس قبله اول مسلمين است و نه جولانگاه صهيونيست هاي تروريست كودك كش.
نقل قول کردن
+6 #1640 خبردار 1397-03-11 18:22
[Forwarded from عصر ظهور]
دیروز تصاویری از محمد بن سلمان در جده پخش شد که نشان می‌دهد بعد از زخمی شدن معالجه شده است و از حمله یک ماه پیش جان سالم به در برده است.
@asre1111



به رغم تمام تهدیدات آمریکا، ارتش سوریه همچنان در حال ارسال نیرو و تجهیزات به جنوب سوریه برای آغاز عملیات در درعا و قنیطره است.



پنتاگون دولت و ارتش سوریه را تهدید کرد:

هر یک از طرف‌های درگیر در سوریه باید بدانند که حمله به نیروهای مسلح آمریکایی یا هم پیمانان ما در ائتلاف ضد داعش سیاستی است که پایان ناگواری دارد /ایسنا


پنتاگون اسد را تهدید کرد

وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) پنجشنبه شب در ادامه تهدیدهای خود، به بشار اسد هشدار داد از هرگونه قوه قهریه برای باز پس گیری مناطق شمال شرق سوریه که در کنترل 'نیروهای دمکراتیک کرد' متحد واشنگتن قرار دارد، خودداری کند./ایرنا



کانال ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع آگاه:

نتانیاهو به متحدان غربی‌اش اعلام کرده در صورتی که ایران و حزب‌الله سوریه را ترک کنند، با ماندن اسد در قدرت مخالفتی ندارد /فارس

قطعا بعد از انجام خواسته شان مثل همیشه عهد می شکنند و بدا به حال آنها که این دروغ بزرگ را باور کنند .
@shomareshmakooszohor



‏٢٠سال پيش ‎ترامپ گفت كه اگر يك روزرئيس جمهور‎آمريكاباش ديك چهارم ثروت كشورهاى عرب حاشيه خليج فارس راخواهدگرفت
اوچندروزپيش درديدارباماكرون هم با تاكيدگفت كه ماازآنهاپول خواهيم گرفت



ائتلاف سعودی اماراتی اعلام‌کرده به هرنحوی که شده بندرالحدیده رو‌ تا اخر رمضان تصرف خواهند کرد...
فشار و عجله بیسابقه بعید نیس بخاطر نفله شدن حرومزاده فوق الاشاره!وتصمیم‌ برخاتمه جنگ دریمن وگرفتن دست بالا باشه.....

هرچه باشه..بزودی گندش بالا میاد!!



تصمیم آمریکا برای حذف ولیعهد عربستان

اسپوتیک حبر اد:

طبق اظهار نظر تحلیل گران سعودی پس از سفر احیر محمد بن سلمان به آمریکا وی در حضور چند مشاور و وزیر خود گفته بود تا وقتی که ترامپ رفتارش را با او و خاندان سعودی تغییر ندهد به آمریکا سفر نخواهد کرد. ظاهرا چند تن از این افرا که جاسوس آمریکایی و اسرائیلی بوده اند خبر را به گوش مقامات مافوق رسانده و تصمییم به حذف ولیعهد سعودی گرفته اند



طرحی که‌ ایران‌و حزب الله مرزهای اشغالی روتاعمق چندده‌کیلومتردر ازای تخلیه التنف توسط امریکا و جنوب سوریه ازتروریستها منتشرشده

هرچندعالی نیس ولی بدکش هم‌نیس وسوریه روقویترمیکنه وفرصت میخریم
نقل قول کردن
+7 #1639 مسعود 1397-03-11 17:55
به نقل از بنده:
این سایت در واقع اومده این مدارک رو تکذیب کرده و ساختگی دونسته
به نظرم به مدت صبر کنین ان شاءالله که خبر های خوبی در این ماه مبارک بهمون برسه که اولیش هم آزادی یمن باشه
التماس دعا


ان شاء الله، تشکر فراوان از توضیحاتتون
:sa -:as
نقل قول کردن
+8 #1638 رضا 1397-03-11 17:11
توصیه غربی‌ها به بن‌سلمان: در ملا عام ظاهر نشوید

به نقل از رای‌الیوم، حرف و حدیث‌ها درباره هدف قرار گرفتن کاخ پادشاهی در ریاض از سوی عناصر مسلح یا هواپیمای بدون سرنشین، که حامل مواد منفجره‌ای برای اجرای عملیات ترور «محمد بن‌سلمان» ولیعهد و همراهانش بود، به بیرون درز کرده است. این موضوع، که این عملیات چگونه پایان یافت، تاکنون مبهم مانده است ولی یک منبع آگاه به خاندان پادشاهی در ریاض، وقوع این عملیات مسلحانه برای اهداف سیاسی از دایره حکومتی را تایید می‌کنددو می‌گوید این یک عملیات تروریستی عادی نبود.

این منبع می‌گوید «ولیعهد از حمله‌ای که موفقیت‌آمیز بودنش دشوار بود، نجات یافت ولی او بسیار وحشت‌زده شده است، اصلا تصور چنین عملیاتی علیه کاخی، که دژ امنیتی سعودی‌ها است، آن هم توسط اعضای خاندان و نهادهای امنییت را نمی‌کرد.»

کاخ الخزامی یکی از اماکنی در عربستان سعودی و خاورمیانه است که تحت شدیدترین تدابیر امنیتی قرار دارد.

منبع مذکور در ادامه افزود:‌ «حمله اخیر پیامدها و تغییرات اساسی در زندگی شاهزاده بن‌سلمان ایجاد کرده است؛ تمامی ترددهای او در سکوت و بی‌خبری انجام می‌شود و حتی اطلاعاتی درباره محافظانش، که همگی به طور معمول سعودی بودند، غربی شده‌اند. بن‌سلمان به تلفن‌های شخصی خود به ندرت پاسخ می‌دهد و هیچ‌کسی از تحرکات و محل حضور وی به طور دقیق آگاه نیست.»

روزنامه رای‌الیوم مطلع شده است که طرف‌های غربی به محمد بن‌سلمان، ولیعهد سعودی توصیه کرده‌ و از وی خواسته‌اند که کمتر در ملأ عام حاضر شود و طرح‌های ابتکاری و تصمیم‌گیری‌های جنجالی خود، که باعث دشمن‌آفرینی در داخل خاندان پادشاهی و حتی محافل عمومی خواهد شد را به حداقل برساند. غربی‌ها همچنین از بن‌سلمان خواسته‌اند مانند یک پادشاه واقعی رفتار نکند بلکه منتظر بماند تا بر کرسی پادشاهی تکیه بزند.

طبق این گزارش، محمد بن‌سامان دشمنان زیادی برای خود در بخش‌های مختلف به‌ویژه در بخش‌های امنیتی و نظامی ایجاد کرده؛ او صدها مسئول را برکنار و جوانان بی‌تجربه را جایگزین آنها کرده است. تمامی این عوامل، باعث ایجاد ارتش از انتقام‌گیران علیه این شاهزاده قدرت‌طلب شده است. طرف‌های مختلفی در تلاش برای نابود کردن وی شده‌اند؛ خواه در میان خاندان پادشاهی، که ده‌ها شاهزاده را بازداشت کرد، خواه در میان دربار پادشاهی، که شماری از دستیاران شاهزاده‌ها را بازداشت کرد و خواه در میان نهادهای امنیتی، که به شماری از اعضای آن توهین و آنها را بازداشت کرد.

www.mashreghnews.ir/news
نقل قول کردن
+1 #1637 روزگرد 1397-03-11 15:04
در همین حال، «مجتهد» افشاگر معروف سعودی نیز نوشته است که صحبت‌ها درباره زخمی شدن بن سلمان در حادثه الخزامی افزایش یافته است. به نوشته وی احتمال دارد بن سلمان به زودی برای تکذیب خبرها درباره او با یک رسانه مصاحبه کند. مجتهد در صفحه توییترش نوشته که گویا طرح انتشار تصاویری از بن سلمان شکست خورده است.

پس از حادثه کودتا یا ترور ولیعهد سعودی و درز اخباری مبنی بر کشته یا زخمی شدن وی، رئیس‌دفتر «محمد بن سلمان» تصویری از او را منتشر کرده بود تا نشان دهد که وی زنده است، اما این تصویر هیچ تاریخی نداشت و مشخص نبود برای چه زمانی است. رسانه‌های سعودی نیز اقدام به انتشار اخباری با هدف رد کردن شایعات مربوط به کشته شدن بن سلمان کرده بودند.


چند روز پیش نیز یک حساب کاربری در توییتر که به «محمد بن نایف» ولیعهد سابق عربستان نسبت داده می‌شود، نوشته بود:«تصاویری که از بن سلمان منتشر شد، قدیمی است.
بن سلمان از زمان حادثه الخزامی، هنوز از چشم رسانه‌ها مخفی است. حتی قرار بود او در ورزشگاه «الجوهره» در جده حاضر شود ولی حاضر نشد. اطلاعات نشان می‌دهد، خبرهای مجروح شدن او در حادثه تیراندازی کاخ، درست است. جراحت او خطر جانی ندارد، ولی اگر این را فاش کند، برای او در ادامه مسیرش، خطرساز خواهد شد.

برخی منابع نیز خبر داده اند که ولیعهد سعودی در آن حادثه بر اثر تیراندازی مجروح شده و پس از درمان مخفیانه در آلمان، دوباره به زمامداری اش در عربستان سعودی برگشته است. این خبر پس از آن منتشر شد که خبرگزاری رسمی عربستان سعودی (واس) ظهر جمعه (۴ خرداد ماه) از گفت وگوی تلفنی ولیعهد سعودی با مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا خبر داد.

یکشنبه دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ افراد مسلح ناشناس با تیراندازی به کاخ پادشاهی الخزامی در ریاض، با قصد ترور محمد بن سلمان ولیعهد و وزیر دفاع سعودی به وی حمله ور شدند.

koolakmag.ir/.../
نقل قول کردن
+4 #1636 روزگرد 1397-03-11 15:04
yomnet.net/pics/news/2018/5/28/album/1527488566150.jpg

yomnet.net/pics/news/2018/5/28/album/152748859339.jpg

yomnet.net/?page=News&id=52558

koolakmag.ir/wp-content/uploads/2018/05/photo_2018-05-31_13-05-43.jpg

عکس جنجالی از محمد بن سلمان ولیعهد سعودی بعد از ترور

در حالیکه بسیاری از خبرگزاری ها از زخمی شدن ولیعد سعودی در حادثه چند روز قبل خبر داده اند، انتشار عکس هایی در فضای مجازی اینطور نشان می دهد که حادثه چیزی بیش از زخمی شدن بن سلمان را در پی داشته است!

در این پست از مجله اینترنتی کولاک مطلبی در مورد عکس جنجالی از محمد بن سلمان ولیعهد سعودی بعد از ترور ارائه شده است ، در صورتی که محتوای این پست مورد توجه تان واقع شده است، می توانید برای مشاهده مطالب بیشتر در این موضوع به دسته بندی اخبار داغ مجله اینترنتی کولاک مراجعه کنید .

در حالیکه بسیاری از خبرگزاری ها از زخمی شدن ولیعد سعودی در حادثه چند روز قبل خبر داده اند، انتشار عکس هایی در فضای مجازی اینطور نشان می دهد که حادثه چیزی بیش از زخمی شدن بن سلمان را در پی داشته است!

خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از پایگاه صوت العرب گزارش داده که منابع آمریکایی گفته اند، ولیعهد سعودی در حادثه تیراندازی در کاخ پادشاهی در منطقه الخزامی مجروح شده است. این منابع می‌گویند که بن سلمان پس از این حادثه با بالگردی از محل خارج شده است. به نوشته این پایگاه، تردیدهایی دراین باره که او درمان شده یا همچنان در بیمارستان بستری است وجود دارد.
نقل قول کردن
+8 #1635 روزگرد 1397-03-11 14:59
اینم کلیپ تشییع جنازه با حضور ملک سلمان واقعا برای بن سلمان هست !!!

www.youtube.com/watch?time_continue=181&v=Bia_f9G7Wdk

librediariodigital.net/.../...
نقل قول کردن
+6 #1634 روزگرد 1397-03-11 14:39
به نقل از رضا:
به نظرتون تصویر زیر حقیقت داره؟

up.vbiran.ir/uploads/42896152778632844999_ben%20salman.jpg

s8.picofile.com/file/8328066992/sshot_0.jpg
این تصویر از یوتویوب گرفتم
www.youtube.com/watch?v=PHMhe7xq3wI
www.youtube.com/watch?v=sy1V-rhN8zI
نقل قول کردن
+5 #1633 reza 1397-03-11 14:18
به نقل از بصیرت.:
ممکنه ربوده باشنش و بعدش دارش زده باشن یا خفش کرده باشن؟؟
اون طنابه مشکوکه!
همنطور تصویر محل جنازه که شبیه کاخ نیست
واون کسی که بالا سرجسده


ممکنه عاملان کار ، در پاسخ به انتشار عکس و فیلم ازبن سلمان، برای رفع شبهات، این عکسها رو منشر کرده باشن

ان شالله این تصاویر حقیقی باشه و تصویرسازی نباشه



با طناب به اون نازکی هم میشه گاو به این بزرگی رو دار زد؟؟؟
نقل قول کردن
0 #1632 مدافع مظلوم 1397-03-11 13:40
این اقدام اندکی پس از تلاش نافرجام عوامل اطلاعاتی و امنیتی برای جلوگیری از سفر دکتر احمدی نژاد به تبریز و ممانعت از سخنرانی ایشان در اجتماع مردم این شهر صورت گرفته است!

آقای مشایی روز 26 اسفند ماه گذشته دو روز پس از آنکه حکم ظالمانه دادگاه آقای حمید بقایی را در برابر سفارت انگلیس در تهران به آتش کشید بازداشت شد و اینک 78 روز است که به ناحق و برخلاف قانون در بازداشت به سر می برد.

نکته قابل تامل آن است که دستگاه قضایی ، ایشان را با اتهامات دیگری که هیچ ارتباطی به موضوع بازداشت ایشان ندارد ، مواجه ساخته است.

[dolatebahar_official@]

[مرگ بر ننه ملکه و فرزندان داخلی اش!]
مرگ بر نوکران متملق انگلیس ،
مرگ بر قوه قضاییه ظالم
مرگ بر جهل وبی بصیرتی
مرگ بر ایادی شیطان درونی (نفس) وشیطان بیرونی مستکبران و نو کران نفس پرستشان
مرگ بر جاه طلبان پلید
مرگ بر دشمنان خادم بی بدیل مردم محروم احمدی نژاد مقتدر وحامی مظلومان
توپنده حمله کن بر کرکسان زالو صفت سالوس وار ای فرزند ملت که پیروزی حق بر باطل نزدیک است
مکروا ومکر الله والله خیر الما کرین
خداوند حافظ آیات عظیم ودرخشنده اش است
ونگرانی نیست
خداوند اراده فرموده که مستضعفان ضعیف نگاه داشته
شده را وارث زمین کند و دست وپا زدن شیاطین بیهوده
است
-:as
نقل قول کردن
+12 #1631 صادق 1397-03-11 13:39
به نقل از سعاح:
رعب و وحشت برای خانواده آقای مشایی

به گزارش دولت بهار، ساعت 23 شب گذشته (پنجشنبه شب)، عده ای که خود را عوامل دادستانی معرفی کردند، با هجوم به منزل آقای اسفندیار رحیم مشایی، رعب و وحشت شدیدی را در میان اعضای خانواده ایشان بوجود آوردند.

این افراد که برای دومین بار منزل آقای رحیم مشایی را مورد تفتیش قرار دادند، پس از به هم ریختن منزل ایشان و رفتار توهین آمیز با اعضای خانواده ، شناسنامه های آنها را با خود بردند.

این اقدام اندکی پس از تلاش نافرجام عوامل اطلاعاتی و امنیتی برای جلوگیری از سفر دکتر احمدی نژاد به تبریز و ممانعت از سخنرانی ایشان در اجتماع مردم این شهر صورت گرفته است!

آقای مشایی روز 26 اسفند ماه گذشته دو روز پس از آنکه حکم ظالمانه دادگاه آقای حمید بقایی را در برابر سفارت انگلیس در تهران به آتش کشید بازداشت شد و اینک 78 روز است که به ناحق و برخلاف قانون در بازداشت به سر می برد.

نکته قابل تامل آن است که دستگاه قضایی ، ایشان را با اتهامات دیگری که هیچ ارتباطی به موضوع بازداشت ایشان ندارد ، مواجه ساخته است.

[dolatebahar_official@]

[مرگ بر ننه ملکه و فرزندان داخلی اش!]

بله مرگ بر انگلیس و مرگ بر مخالفین داخلی و خارجی حضرت آقا!
نقل قول کردن
-1 #1630 سعاح 1397-03-11 13:24
رعب و وحشت برای خانواده آقای مشایی

به گزارش دولت بهار، ساعت 23 شب گذشته (پنجشنبه شب)، عده ای که خود را عوامل دادستانی معرفی کردند، با هجوم به منزل آقای اسفندیار رحیم مشایی، رعب و وحشت شدیدی را در میان اعضای خانواده ایشان بوجود آوردند.

این افراد که برای دومین بار منزل آقای رحیم مشایی را مورد تفتیش قرار دادند، پس از به هم ریختن منزل ایشان و رفتار توهین آمیز با اعضای خانواده ، شناسنامه های آنها را با خود بردند.

این اقدام اندکی پس از تلاش نافرجام عوامل اطلاعاتی و امنیتی برای جلوگیری از سفر دکتر احمدی نژاد به تبریز و ممانعت از سخنرانی ایشان در اجتماع مردم این شهر صورت گرفته است!

آقای مشایی روز 26 اسفند ماه گذشته دو روز پس از آنکه حکم ظالمانه دادگاه آقای حمید بقایی را در برابر سفارت انگلیس در تهران به آتش کشید بازداشت شد و اینک 78 روز است که به ناحق و برخلاف قانون در بازداشت به سر می برد.

نکته قابل تامل آن است که دستگاه قضایی ، ایشان را با اتهامات دیگری که هیچ ارتباطی به موضوع بازداشت ایشان ندارد ، مواجه ساخته است.

[dolatebahar_official@]

[مرگ بر ننه ملکه و فرزندان داخلی اش!]
نقل قول کردن
+7 #1629 رضا 1397-03-11 12:52
محسن
یازدهم خرداد 97 12:47 ب.ظ
رهبر انقلاب در کانال سروش منتسب به خودشون مطلب جالبی رو منتشر کردن که فکر میکنم نقشه راه آینده تبیین کردن، ایشون صلح امام حسن رو اینطوری بیان می کنند:"صلح امام حسن مقدمه ای برای حمله وسیع در آینده بود، امام حسن علیه السلام دید که در جنگ نظامی شکست او قطعی است، ترجیح داد که فعلا جنگ را به صورتی قطع کند،فعلا دشمن را تا همین جایی که امده است متوقف کند،خود را و زبدگان جبهه حق را محافظت بکند و تدارک یک حمله وسیعی را ببیند که آن مله قدر مسلم مرامی و فکری است و احتمالا نظامی هم باشد. امام مجتبی علی السلام کاری را انتخاب کرد دراز مدت است، و فایده ان اجل است،یعنی دور است،که اغلب حتی دوستان نزدیک امام حسن هم نفهمیدند امام چه کرد"...من فکر میکنم انتخاب این بخش از زندگی امام حسن و این تحلیل رهبری بدون دلیل نیست و رهبری در موضوع برجام صحبت از سازش قهرمانانه و تبعیت از روش امام حسن علیه السلام داشتن که این مطلب ادامه اون صلح قهرمانانه بعد از برجام هست
نقل قول کردن
+4 #1628 بنده 1397-03-11 12:37
به نقل از مسعود:
www.khabarmaroc.com/news/get_news/2785641

دوستانی که می تونن عکس کپی پیست کنن، در لیتک فوق تصویر نامه عربی درخواست انتقال جسد بن سلمان رو داخل سایت بگذارن، جالب و امیدوار کننده است...
:sa
:sa

این سایت در واقع اومده این مدارک رو تکذیب کرده و ساختگی دونسته
به نظرم به مدت صبر کنین ان شاءالله که خبر های خوبی در این ماه مبارک بهمون برسه که اولیش هم آزادی یمن باشه
التماس دعا
نقل قول کردن
+4 #1627 رصد 1397-03-11 12:36
به نقل از مجنون مهدی:
سلام خدمت رصد عزیز
من چه گونه می توانم عضو سایت شوم هرکار میکنم نمی توانم چون کد امنیتی نمیاد .


سلام بر شما


قبلا با همین جیمیل ثبت نام کرده بودید؟

به هر حال
الان با مشخصات زیر وارد سایت شوید


نام کاربری: باران
رمز: ادرس جیمیل که دادید بصورت کامل


لطفا بعد از اولین ورود رمزتان را تغییر دهید


رصد
نقل قول کردن
0 #1626 مدافع مظلوم 1397-03-11 11:32
سلیمی نمین  لاریجان ظرفیت ارزشمندی برای اصول گرایان است
وی در پاسخ به این پرسش که آیا انتخابات هیات رئیسه، تعداد آرای و نهایتا پیروزی لاریجانی می‌تواند جریان اصولگرا را به این فکر اندازد که در انتخابات 1400 نیز حول محور لاریجانی متحد شوند؟ گفت: « با انتخابات 1400 هنوز فاصله زیادی داریم و نمی‌توان دقیق گفت اما تاحدی این موضوع را قبول دارم و این انتخابات می‌تواند موجب یک نوع توجه دقیق تر نسبت به پیش‌رو باشد.»
=))
شما در تمام صحبتهای اصول گرایان دقت کنید به چیزی که نمی اندیشند عملکرد لاریجانی است
فقط خوشحال هستند که او را از اصلاح طلبها جدا کردند
بازی کودکان ویار جدا کردن وخوشحال بودن که یاری   که در دست رقیب بوده حالا مال اینهاست نه  به خاطر اینکه آن  یار بازی کن خوبی بوده بلکه چون توانسته اند از آنان جدایش کنند
ای مردم به همان خدای کریم ورحیم این دو گروه انحصار گر افول واصلاح وبعضا" ولایی به درد این جامعه ایی که خراب شده از این تقسیم قدرت ها نمی خورند بیدار باشید در دام این انحصار گران کلاه بردار نیفتید که حیثیت خودتان دینتان ومملکتتان بر باد است
از خداوند قهار طلب می کنیم شر این دو گروه سلطه جو وزیاده خواه را از سر مردم محروم این کشور بکند ورسواترشان کند
 آمین به حق مظلومان حق طلب ۱۴۰۰ ساله مظلومیت
نقل قول کردن
-7 #1625 مدافع مظلوم 1397-03-11 11:11
حجت الاسلام تقوی گفت: روح کلی انقلابی گری به معنای روح کلی یک مسلمان متعهد بوده و پیاده شدن برخی افراد از قطار انقلاب به خاطر برخی آفت‌های درونیشان است.

 حاج آقا چرا شما ها عادت دارید فرا فکنی کنید
من کاری به زیاده خواهان وشکم سیران و.....ندارم که از انقلاب بهره های کافی ووافی هم در زمینه مالی وامکانات هم در احراز پست ها ومناصب هم در بستن هفت پشتشان از بیت المال وامروز دیگر انقلابیگری برایشان اخ است و پرچم تجدد طلبی آنهم فرنگی مسلکی بی مایه امروزیشان خفت وخواری را نصیب آرمان خواهان درد مند می کند
بلکه صحبتم از صاحبان اصلی وسرمایه گذاران اصلی یعنی جانبازان ، خانواده شهدا ومحرومانی که قرار بود با این نظام مقدس از محرومیت در آیندوخلاصه همه دردمندان آرمانگرا و ارزش طلب است که امروز یا پشت کرده اند به انقلاب ویا مایوس ودلزده هستند
آیا این صاحبان اصلی انقلاب آفت درونیشان عامل روز گار امروزشان است ویا عملکرد یک مشت نوکیسه خود باخته ایی که مناصب را کردند پله ارتقایی همه جانبه خودشان
آیا وقتی می بینند که شاخص های مورد تعهد کارگزاران اولیه انقلاب که  عدم تبعض، شایسته سالاری،اعتماد به مردم ومخفی نکردن حقایق از آنان به عنوان بازو ان اصلی نظام ، مبارزه با فساد در همه شکلش ، ساده زیستی وعدم تجمل گرایی به خصوص در رده های بالای حکومتی، تلاش درجهت اقتدار وعزتمندی و بالا بودن پرچم ایران به عنوان یک کشور شیعه اثنی عشری، حرکت مداوم و فرایند گونه در جهت اهداف مقدس شهدا وامام ، اجرای قانون وقانون مداری وغیر قابل استثنا بودن قانون برای هر فردی وبه هر دلیلی،
در مجموع ایجاد حکومتی علی گونه که حتی برادر نتواند خواسته خارج از حقش داشته باشد ومتولیان امر بی عدالتی وتبعیض را بر تابند و عدالت را بر هر مصلحتی ترجیح دهند تا حقانیت خود خود را در انجام وظیفه به اثبات رسانند تحقق پیدا کرده؟؟؟؟؟

پس عامل اصلی در انحراف از انقلاب دراین اشخاص فقط وفقط وقطعا"به خاطر حکومت مجدد شاهانه ومستکبرانه،  منحرفان و به معنای  واقعی در تعارض صد درصد با آرمانهای  انقلاب بوده است
نقل قول کردن
+5 #1624 مجنون مهدی 1397-03-11 11:02
سلام خدمت رصد عزیز
من چه گونه می توانم عضو سایت شوم هرکار میکنم نمی توانم چون کد امنیتی نمیاد .
نقل قول کردن
+2 #1623 مدافع مظلوم 1397-03-11 10:41
به نقل از سعاح:

ای قهرمان بی بدیل ای پیروز از امتحان بندگی خدا واخلاص در عمل همانگونه که خدمات هشت ساله ات امید بخش ومسرت آفرین بود امروز خبر سفرت به شهر ها وآوردن امید به مردمی که از دروغ وفریب وتبعیض به تنگ آمده اند عامل شوق ونور آفرینی می باشد
امروز تو در مسندی دولتی ویا رسمی جای نداری اما در قلوب محرومان جای اصلی و امید آفرین از آن توست
امروز هم هنوز مردم احساس می کنند گره زندگی پیچیده ودور از نظر کار گزارانشان به دست با کرامت تو باز می شود
البته فرمول اعمال تو پیچیده و غیر قابل شناخت نیست
آخر تو باور داشتی که امام حی وزنده بر جهان مدیریت می کند وهمین ترا از یاری آن سرو خرامان بهره مند می کرد
تو در طول هشت سال ریاست کور سوی امید در محرومان وضعیف نگه داشته شده گان را تبدیل کردی به چراغی فروزان از امید
اگر چه با شکستن دلت در این دام گه شیطان ورودت را برای خدمت صادقانه افراد بی صلاحیت بستند
اما مصلحان جامعه همان پا برهنه گان وصاحبان اصلی جامعه چشم به راه آمدنت روز وشب دست بر دعا داشتند
ای فریاد گر نام بلند آخرین ذخیره الهی دربالاترین جایگاه اجتماع متکبران و وگاها متواضعان درود وسلام خدا بر تو
بر تو که شاد کننده دل زهرای مرضییه وحیدر کرار بودی وهستی
افتخار می کنم که به فرمان امام بر حق و حیم تحت فرماندهی باشم وتا بتوانم ودر حد جان در جهت اهداف مقدس شما که همان اهداف مقدس امام حی و منصور است باشم
ای فرمانده بزرگ بر خیز وعزم جزم کن و عملکرد شفاف خدا پسندانه،مرضی صاحب الزمان ،وشاد کننده قلوب متدین واقعی را اعلام کن تا فرق خوب وبد اخلاص وبی کفایتی شایستگی وعدم شایستگی بر همه گان روشن شود
نقل قول کردن
+4 #1622 مسعود 1397-03-11 10:41
www.khabarmaroc.com/news/get_news/2785641

دوستانی که می تونن عکس کپی پیست کنن، در لیتک فوق تصویر نامه عربی درخواست انتقال جسد بن سلمان رو داخل سایت بگذارن، جالب و امیدوار کننده است...
:sa
:sa
نقل قول کردن
+25 #1621 عبدالله 1397-03-11 10:28
نیروی نظامی عظیم انصارالله به فرماندهی ابوعلی الحاکم وارد استان الحدیده شده است.

نیروهای مشترک پس از خروج از مرکز مدیریت الدریهمی (جنوب الحدیده)، در فاصله 10 کیلومتری مرکز مدیریت موضع گرفته اند.
نقل قول کردن
+1 #1620 مدافع مظلوم 1397-03-11 10:23
حسن نوروزی نماینده رباط کریم می گوید با اشاره به اینکه برخی لاریجانی را در اردوگاه اصلاحات می‌دانستند اما در قامت اصولگرایی تصریح کرد: شبهه‌هایی وجود داشت که لاریجانی ریاست خود را از اصلاح‌طلبان وام می ‌گیرد، اما اتفافات مجلس نشان داد لاریجانی ریاست خود را مدیون اصولگرایان است، چه مستقلین و چه ولایی‌ها.

نماینده مردم رباط کریم در مجلس خاطرنشان کرد: حتی یک نفر هم از اصلاح‌طلبان و فراکسیون امید به لاریجانی رای ندادند،  همه یک طرف ایستادند و لاریجانی و اصولگرایان در یک طرف.

=D>
حامیان اصلی علی لاریجانی که بیشتر امت شهید داده
با او مخالف هستند
واو را به همراه
برادرانش وشیخ حسن عامل اصلی خفت وذلت
امروز ایران در زمینه دپیلماسی خارجی می دانند
افول گرا های منافق هستند این هم سندش
توجیهات اضافی هم برای انحراف افکار مردم بیدار است
اگر لاریجانی در خدمت صادقانه به این نظام مظلوم بود
۲۰ دقیقه گند تصویب جنازه ایی به نام برجام
حاصلش نبود
یکی از اصول گراهای ولایی ومتعهد جناب ولایتی
است که گند کلا م دروغ منافقانه اش رسوا کننده هر
ترفندی بود
آقای نوروزی شاید تو فکر کنی فتح الفتوح کردی که
لاری را به منصب ریاست با کمک دوستان ولایتمدارت
بر گرداندی اما ما در ریاست او و عارف هیچ فرقی نمی بینیم
مجلس دست اربابان است ولا غیر این
حرکت شما هم اولا"کمکی بوده به ننه ملکه
ثانیا" این برای پیشرفت جنگ قدرت در دو گروه
انحصار گر وزیاده خواه ولا غیر
تا می توانید به اهداف شهدا که خواستار شایسته
سالاری بودند بر خون بهایشان ونه میراث خواری
خونشان توسط دو گروه زیاده خواه وفرصت طلب
خیانت کنید تا گند خیانتتان باعث
آزار مردم متدین واقعی شود وعذر شما
نون به نرخ روز خوران را از جایگاه مقدس وکالت مردم بخواهند وپرتتان کنند به بیرون
نقل قول کردن
+2 #1619 مسعود 1397-03-11 09:38
خبرگزاری تسنیم
حسین مقصودی نماینده سبزوار در مجلس:
پیام های انتخابات هیئت رئیسه مجلس

اولین پیام این بود که حتماً باید برای آقای لاریجانی اثبات شده باشد که نباید از مبانی اصولگرایی خودش فاصله بگیرد و بداند نزدیک شدن به جریانات و تفکرات اصلاح‌طلبی و امید نتیجه‌ای جزء حذف وی از صحنه سیاست و تصمیم‌گیری کشور ندارد و روز گذشته هم برای آقای لاریجانی، نمایندگان و مردم اثبات شد که اگر لیست امید و جریان اصلاحات کوچکترین روزنه‌ای برای حذف آقای لاریجانی پیدا کنند این کار را انجام می‌دهند که ما شاهد هستیم که روز گذشته این حرکت را انجام دادند.

نماینده مردم سبزوار در مجلس، ادامه داد: اگر اقدام آقای حاجی‌بابایی و فراکسیون ولایی نبود قطعاً آقای لاریجانی از مدیریت کشور حذف شده بود و آقای لاریجانی ریاست اجلاسیه سوم مجلس را مدیون فراکسیون نمایندگان ولایی است که این واقعیتی انکار ناپذیر است.

وی در تشریح پیام دوم انتخابات هیئت رئیسه مجلس، اظهار داشت: آقایانی مانند جلالی، کاتب و آشوری که مدعی اصولگرایی هستند، با انتخابات روز گذشته مشخص شد که در زیر بیرق اصلاح‌طلبی سینه می‌زنند، اینها هم باید به خودشان بیایند؛ در ابتدای مجلس دهم ما فراکسیونی قوی به نام ولایی داشتیم، همه این افرادی که نام بردم، فراکسیون جدیدی تحت عنوان مستقلان ولایی تشکیل دادند که باعث دو دستگی در فراکسیون ولایی شدند. نام این فراکسیون مستقلان است اما در زیر بیرق امید سینه می‌زنند و اهداف جریان امید را پیش می‌برند و در انتخابات ریاست جمهوری اثبات کردند که از مبانی اصولگرایی فاصله دارند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: می‌توان گفت بازنده اول انتخابات روز گذشته فراکسیون مستقلان بود. شکست این فراکسیون این پیام را برای اسامی که نام برده شدند، داشت که آنها به مبانی اصولگرایی، شفافیت و عدالت طلبی بازگردند و همان فراکسیون ولایی اولیه تشکیل شود تا در اتفاقات آینده تصمیمات بهتری اتخاذ شود.

مقصودی تصریح کرد: پیام سوم این انتخابات این بود که پس از شکست آقای لاریجانی در مرحله اول که فراکسیون نمایندگان ولایی به داد وی رسید.
نقل قول کردن
+15 #1618 عباس 1397-03-11 09:16
به نقل از وادی السلام:
نیمه خرداد را یحتمل برای رحلت خودشان فرموده اند .. چرا که خلع این جامه ثقل مادی که ادمی در بند ان است حقیقتا فرج است ..
حجاب چهره جان میشود غبار تنم
خوشا دمی کزین چهره پرده برفکنم
چنین قفس نه سزای من خوش الحانی ست
روم به روضه رضوان که مرغ آن چمنم
چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس
که در سراچه ترکیب تخته بند تنم

سلام
حالا شما چند روزي هم صبر كنيد ان شاء الله خبري مي شود
خدايا هفته ديگر ، جمعه همين موقع چه شود اگر لطف بي شمارت را به بندگانت عطا بفرمايي
خدايا به حق حضرت زينب (س) بزرگترين آرزوي ما را در اين شبهاي قدر پيش رو برآورده بفرما
آمين يا رب العالمين
نقل قول کردن
+6 #1617 بصیرت. 1397-03-11 08:07
به نقل از سعاح:


ممکنه ربوده باشنش و بعدش دارش زده باشن یا خفش کرده باشن؟؟
اون طنابه مشکوکه!
همنطور تصویر محل جنازه که شبیه کاخ نیست
واون کسی که بالا سرجسده


ممکنه عاملان کار ، در پاسخ به انتشار عکس و فیلم ازبن سلمان، برای رفع شبهات، این عکسها رو منشر کرده باشن

ان شالله این تصاویر حقیقی باشه و تصویرسازی نباشه
نقل قول کردن
+5 #1616 سعاح 1397-03-11 04:15
عارف كامل كمال الدين عبد الرزاق كاشانى در تأويلات مى‏گويد:

انسان همان وجود جامعى است كه همه مراتب وجود را در انحصار خود قرار داده است. پس پروردگارى كه او را ايجاد كرده و كمال انسانى را به او افاضه فرموده همان ذات خداوندى است، به اعتبار همه اسماء به حسب بدايت كه از آن به اللّه تعبير مى‏شود، و از اين روست كه خداى تعالى به شيطان فرمود: چرا سجده نكردى به آنچه من با دو دستم او را آفريدم؟ دو دست متقابل، مانند دو دست لطف و قهر و يا دو دست جلال و جمال كه شامل همه اسماء است.

[فرازی از شرح دعای سحر - امام خمینی رضوان الله علیه]
نقل قول کردن
-3 #1615 شب گرد 1397-03-11 02:52
به نقل از رضا:
به نظرتون تصویر زیر حقیقت داره؟

up.vbiran.ir/uploads/42896152778632844999_ben%20salman.jpg

این چرا کوچیکه میشه یه تصویر بزرگتر و با منبع خبر بدی

ظاهرا از منابع پاکستانی هست هر جند این تصویر اگر واقعی باشد او را کفن پوش نشان میدهد
نقل قول کردن
+2 #1614 شب گرد 1397-03-11 02:46
به نقل از سعاح:

این تصویر چرا بسته و مبهم و بدون آثار جراحات است اگر فتوشاپ نیست

یا در نهایت بگوییم یک سناریو و کشته سازی چرا که اگر تا الان اتفاقی برایش افتاده بود به طور علنی توسط مجتهد و بقیه منابع و شاهزاده ها به بیرون درز میکزد همان اول

اگر چه غیبت طولانیش در محافل و مقابل دوریبن ها شبهه بر انگیز بوده اما مخفی کردن اصل ماحرا جای بسی تامل دارد چرا که حداقل یک منبع و شاهدی باید اشاره میکزد او زخمی شده است و نه تا الان این همه سکوت !

شاید هم از مصادیق حدیثی باشد که گفته است چهل روز مرگش مخفی هست البته آن حدیث درمورد تحاوز به غلامش هست و نه تیراندازی و کودتا!
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

» ابتدای نظرات (1653)